Nicole Weinberg neemt afscheid

22 juli 2022

Op 30 juni 2022 nam Nicole Weinberg-Schyns vanwege pensioengerechtigde leeftijd afscheid van het bisdom Breda. Sinds januari 2017 is deze gedreven Limburgse een van de bekendste gezichten van het Sint Franciscuscentrum. In deze periode coördineerde ze de werkzaamheden van het vormingscentrum van het bisdom Breda. Hans de Jong interviewde haar.

Nicole Weinberg heeft bewust op deze functie gesolliciteerd. “Ik ben al decennia vrijwilliger in mijn thuisparochie in Rosmalen.” vertelt ze. “Daar hechtte ik veel waarde aan het vormen en toerusten van vrijwilligers. Toen ik de advertentie in het Katholiek Nieuwsblad onder ogen kreeg via mijn zus besloot ik te solliciteren. Ik wilde de toerusting van vrijwilligers professioneel gaan ondersteunen.”

Vanuit mijn ervaring als vrijwilliger herken ik nu veel in de analyses van James Mallon. Eerst komt belong dan believe en dan behave.

Nicole Weinberg vertelt enthousiast over haar werk in de parochie. “Begonnen als lid van de werkgroep Eerste Communie, dat ik ruim 10 jaar heb gedaan, vroeg de parochie mij voor het bestuur. Met een in die tijd jong gezin en baan als pedagoog, heb ik dat niet gedaan. Wel werd ik lid van de parochievergadering, was ik medeoprichter van een diaconiegroep en nam ik zitting in de pastoraatsgroep. Vanuit deze functies kreeg ik ervaring met begeleiden van groepen bij parochiefusies. Ik ontdekte al werkende dat veel vrijwilligersgroepen niet van elkaar wisten wat ze deden. Daarnaast merkte ik dat de catechese aan eerste communicanten inhoudelijk beter kon. Men vertelde bij de voorbereiding op de eerste communie bijvoorbeeld verhalen over een muis. Ik was daar niet voor. Als kinderen later over Jezus Christus horen, associëren ze Hem met een muis. Ik pleitte voor het lezen van Bijbelse verhalen, zodat kinderen de Bijbel leren kennen. Omdat we het nodig vonden ouders iets aan te bieden, zijn we gestart met afzonderlijke catechese voor de ouders. We moeten niet te bang zijn eisen te stellen. Neem de Kerk serieus. Tegelijk moeten kinderen en ouders zich ook binnen de kerkgemeenschap thuisvoelen. Vanuit mijn ervaring als vrijwilliger herken ik nu veel in de analyses van James Mallon. Eerst komt belong dan believe en dan behave.”

“Ik zette me binnen de parochie ook in voor de verbinding tussen de verschillende werkgroepen. Het is van belang dat je weet wat een andere doet en je je werk kunt plaatsen binnen een groter geheel. Ik zie mezelf vooral als een verbinder. Zo zie ik ook mijn rol binnen het Sint Franciscuscentrum. In de eerste tijd moest ik hier mijn plek vinden en daarvoor kreeg ik veel ruimte. Het was voor deze pedagoge een nieuwe ervaring om met theologen te werken. Theologen spreken en denken lang en diepgaand na over de inhoud. Zelf dacht ik hierover mee maar richtte mij ook op de uitvoering. Vanuit mijn rol probeerde ik denken en doen te verbinden.”

Nicole ziet terug op een mooie periode waarin ze veel heeft geleerd. Ze somt verschillende activiteiten op. “We hebben in 2019 meegewerkt aan het voorbereidingsprogramma van een prachtige bedevaart naar Subiaco en Montecassino in het spoor van Benedictus. Zijn begonnen met het derde jaar van de driejarige opleiding van pastoraal-assistenten. Hielpen mede, op verzoek van de bisschop, de Alphacursus in parochies in Bisdom Breda op de kaart te krijgen. Ook het voorbereiden van de Antoniusacademie en het diaconaal werkbezoek met de bisschop heb ik als heel mooi ervaren. Tijdens de coronapandemie zijn we online actief geworden.” Nicole vermeldt onder andere de lezingen over het boek Handelingen door diaken De Haas en de serie over heiligen. “Ik denk ook aan het begeleiden van de verschillende projecten, de projectmedewerkers en het smeden van synergie tussen hen. Het weer opstarten van de weekends voor misdienaars, de Bijbellessen van bisschop Liesen, de geloofscursus op verschillende plekken in het bisdom, besturencursussen, studiedagen, eigenlijk te veel om op te noemen,” aldus een dankbare Nicole.

We hebben deze conferentie georganiseerd mede met een landelijk netwerk zodat er een nieuwe infrastructuur is ontstaan. Hierdoor gaat de beweging verder.

“De laatste jaren stond veel werk in het teken van de Missionaire Parochie. Al voordat ik op het Sint Franciscuscentrum ging werken zag ik dat in parochies zaken anders moesten. Via Ben Hartmann zijn we op het spoor van Mallon gekomen.” Nicole benadrukt de verdiensten van Ben Hartmann. “Mede door Ben is de conferentie tot stand gekomen. Naast een goede leraar is Ben een echte ideeënman en netwerker. Die hebben we nodig om resultaten te halen. Toen Egbert Bornhijm in 2018 geënthousiasmeerd raakte door een bijeenkomst van het platform Nieuwe Evangelisatie zijn we gestart met impulsavonden Parochievernieuwing. Dit groeide uit en het balletje ging rollen. We kwamen uit bij James Mallon. Uiteindelijk heeft bisschop Liesen James Mallon uitgenodigd naar Nederland te komen. Helaas moest zijn komst twee jaar worden uitgesteld door de coronapandemie. In maart 2022 vond er een indrukwekkende conferentie plaats. Ik heb mogen meedenken over het concept van de missionaire parochie. Als je het niet goed definieert, wordt het een containerbegrip waarmee iedereen aan de haal gaat. Daarom hebben we infographic ontworpen, waarin we in beeld en woord uitleggen wat we met een missionaire parochie bedoelen. We hebben deze conferentie georganiseerd mede met een landelijk netwerk zodat er een nieuwe infrastructuur is ontstaan. Hierdoor gaat de beweging verder.”

Nicole heeft met veel plezier op het Sint Franciscuscentrum gewerkt. “We hadden een klein team, Ben, Egbert, Corry en ik, dat goed op elkaar was ingespeeld. We vulden elkaar in alle opzichten aan en konden snel schakelen, een bescheiden vooroefening van leiden vanuit een team.” glimlacht Nicole.

Nicole zal zeker binnen de Kerk actief blijven. “Ik weet alleen nog niet binnen welk kader en op welke manier. Mijn eerste zorg is nu dat ik het Sint Franciscuscentrum goed achterlaat.”

Nicole Weinberg: “Eerst komt belong dan believe en dan behave.” – foto: Bisdom Breda

Andere berichten