Nederlandse vertaling enquête jongeren nu online

7 juli 2017

De wereldwijde enquête onder jongeren die het Vaticaan online houdt, is in het Nederlands vertaald en staat sinds donderdag 6 juli online. Jongeren tussen de 16 en de 29 worden opgeroepen de vragenlijst in te vullen. Nederlandse jongeren kunnen de vragen lezen en beantwoorden in de eigen taal. De resultaten worden later toegevoegd aan de reacties uit de hele wereld op deze enquête over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping.

Het invullen van de enquête vraagt even de tijd. Deelnemers worden met klem verzocht alle vragen zorgvuldig in te vullen, want alle gevraagde informatie is belangrijk om een goed beeld te krijgen van jongeren wereldwijd. Met de vragenlijst krijgen jongeren de kans om van zich te laten horen, hun mening te geven en te delen wat ze over zichzelf kwijt willen. De vragenlijst is anoniem. De ingevulde gegevens kunnen niet worden herleid tot een persoon.

De vragenlijst
De enquête telt 56 vragen. Na een aantal vragen over zaken als geboortejaar, werk en opleiding, burgerlijke staat, kinderen en woonsituatie, volgen meer inhoudelijke vragen. Deze gaan over hoe jongeren zichzelf zien en hoe ze de wereld om hen heen zien. De enquête vraagt welke mensen belangrijk waren voor hun persoonlijke groei. En: Waarom vind je opleiding belangrijk? Waarom vind je werk belangrijk? Invullers van de enquête kunnen aangeven of ze vrijwilligerswerk doen, hoe ze maatschappelijk betrokken zijn en wat ze denken bij het woord ‘roeping’. Ook zijn er vragen over de Katholieke Kerk: wat vinden jongeren van onder meer de liefdadigheid en de maatschappelijke projecten van de Kerk?

Van de 56 vragen gaan er 8 over social media. Jongeren kunnen aangeven hoeveel tijd ze hieraan besteden, waarvoor ze social media gebruiken, en wat ze zien als makkelijker op internet dan offline, zoals een baan zoeken, over je geloof vertellen, je mening over iets geven et cetera. Twee open vragen ronden de enquête af: Welke goede ideeën hebben de invullers over wat de Kerk zou moeten doen om jongeren goed te begeleiden op hun levensweg? En wat willen ze nog over zichzelf vertellen wat nog niet ter sprake is gekomen?

Naast katholieke jongeren kunnen ook andersgelovigen en niet-gelovige jongeren de vragenlijst invullen en zich als zodanig kenbaar maken bij de vraag: Ben je gelovig?

Bisschoppensynode
De enquête vindt plaats ten behoeve van de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode, die in oktober 2018 wordt gehouden met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Jongeren worden op deze manier in gelegenheid gesteld input te leveren voor deze synode van bisschoppen.

Informatie vanuit de Nederlandse Kerkprovincie over de komende Bisschoppensynode is te vinden in een speciaal nieuwsdossier op rkkerk.nl en op jongkatholiek.nl. Informatie vanuit het Vaticaan over de synode is te vinden op de website youth.synod2018.va.

  • Ben je tussen de 16 en 29 jaar oud? Ga dan naar de Nederlandse vertaling van de enquête en doe mee. Naar de enquête!

(Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten