Nederlandse vertaling eindverslag synode 2015 gepubliceerd

3 februari 2016

Van 4 tot 25 oktober 2015 vond in Rome de bisschoppensynode plaats over het gezin. Aan het eind van de synode boden de deelnemende synodevaders paus Franciscus hun verslag aan. Op de website van de Nederlandse Kerkprovincie is daarvan nu de vertaling gepubliceerd.

De Nederlandse vertaling is van drs. H.G.M. Kretzers en geredigeerd door dr. L.J.M. Hendriks. De eindredactie werd verzorgd door het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in Nederland.

Het verslag is verdeeld in drie delen en volgt daarmee de indeling van het werkdocument (Instrumentum Laboris) voor deze synode. Over elk van de afzonderlijke alinea’s (de proposities) van het document is door de synodevaders gestemd. De uitslag van de stemmingen is aan het eind van deze vertaling toegevoegd.

De Algemene Gewone Vergadering van de Bisschoppensynode ging over het thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag.’

 

Andere berichten