Nederlandse religieuzen nodigen uit mee te bidden voor zieke bisschoppen

16 december 2022

De koepelorganisatie van alle religieuzen in Nederland (KNR) heeft al haar leden gevraagd om mee te bidden voor bisschop Liesen van Breda en bisschop Smeets van Roermond. De organisatie heeft een gebed uitgebracht dat door 2500 religieuzen in Nederland wordt gedragen in voorbereiding op Kerstmis. Ook andere gelovigen zijn van harte uitgenodigd om van 17 tot en met 24 december 2022 mee te bidden voor de twee zieke bisschoppen.

De KNR heeft een voorbede opgesteld die dagelijks zal worden gebeden in de vieringen.

Goede God,
U die ons liefhebt
en ons vraagt elkaar lief te hebben:
wij bidden U voor
de bisschoppen Harrie Smeets en Jan Liesen.

Bekommer U om uw dienaars,
heb medelijden en bescherm hen.

Wij vragen om genezing en innerlijke vrede.
Richt hen op door uw kracht
en troost hen met uw steun.

Sterk hen en ons allen in het geloof
dat wij geborgen zijn in uw liefde.
Blijf hen nabij en laat ons zien
– ook in ziekte en bij verdriet –
dat U uiteindelijk alles ten goede keert
en wij niet kunnen vallen uit uw hand.

Zo bidden wij voor deze bisschoppen
en voor alle zieken en mensen in nood,
op voorspraak van Maria en alle heiligen.

Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden,
om de mensen te verlossen, de zieken te genezen
en die ons menselijk bestaan heeft willen delen,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.

Amen.

Over de KNR
De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) is de koepelorganisatie van (bijna) alle religieuze ordes en congregaties in Nederland. Zij behartigt de belangen van paters, zusters, broeders en fraters in Nederland en stimuleert samenwerking tussen de verschillende kloosters. De KNR adviseert en ondersteunt de religieuze instituten gezamenlijk en individueel op verschillende terreinen. Ze brengt de religieuzen samen rond belangrijke thema’s.

Bijeenkomst voor religieuzen in het bisdom Breda – foto: Bisdom Breda

Andere berichten