Nederlandse Bisschoppenconferentie rouwt om slachtoffers Sri Lanka

22 april 2019

De wereld werd op Eerste Paasdag opgeschrikt door een verschrikkelijk serie aanslagen op Sri Lanka. Vele mensen kwamen daarbij om of raakten gewond. Onder hen vele katholieken die in hun verschillende kerken waren om Pasen te vieren toen daar een bom afging. De Nederlandse bisschoppenconferentie rouwt mee met de overlevenden, de nabestaanden en het Sri Lankaanse volk en bidt voor en met hen voor alle slachtoffers.

Ook paus Franciscus heeft zijn medeleven uitgesproken. Bij het Urbi et Orbi, de pauselijke zegen voor stad en wereld op Eerste Paasdag sprak hij de hoop uit dat het licht van de Verrezen Christus de duisternis van conflicten over de hele wereld zal verlichten. “Ik vertrouw al diegenen die zo tragisch zijn omgekomen toe aan de Heer en ik bid voor de gewonden en voor iedereen die lijdt ten gevolge van deze tragische gebeurtenissen,” aldus de paus naar aanleiding van de gebeurtenissen op Sri Lanka.

Mgr. Van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie: “Op Pasen vieren christenen wereldwijd de verrijzenis van Christus. De bevolking van Sri Lanka wordt juist in deze dagen geconfronteerd met dood en geweld, terwijl het evangelie van Pasen verkondigt dat Christus, de opgestane Heer, de dood heeft overwonnen en zijn vrede schenkt. Nu het gevoel van vrede in Sri Lanka wreed is verstoord, bidden wij in verbondenheid met de bisschoppen van Sri Lanka dat katholieke gelovigen en andere christenen in Sri Lanka de weg van de vrede van Christus niet loslaten, ondanks de wrede aanslagen, en dat zij met de andere bevolkingsgroepen van Sri Lanka de onderlinge vrede blijven zoeken in dialoog met elkaar”.

De Nederlandse bisschoppenconferentie is gewoon bij dergelijke verschrikkelijke gebeurtenissen rechtstreeks medeleven te betuigen aan de betreffende bisschoppenconferentie en zal dat ook in deze situatie doen.

In het Bisdom Breda heeft bisschop Liesen in de paasvieringen in de H. Anthoniuskathedraal met gebed en woorden stil gestaan bij het leed dat de aanslagen in Sri Lanka hebben aangericht. Het nieuws werd zondag bekend voordat de ochtendviering begon. De bisschop heeft gebeden voor de slachtoffers. Hij vertelde dat wij in vrede leven, maar dat we het leven niet in eigen hand hebben. “Daaraan zijn we herinnerd door de vreselijke aanslagen in Sri Lanka.”

In zijn reactie wees bisschop Liesen er op dat de Kerk afgelopen week Goede Week heeft gevierd, waarin het lijden en sterven van Christus centraal heeft gestaan. “Lijden en sterven zijn een heel concrete werkelijkheid, zoals we vandaag heel pijnlijk zien. Tegelijkertijd viert de Kerk met Pasen dat de dood niet het laatste woord heeft.”

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten