Nederlandse Bisschoppenconferentie: Aftreden Paus Benedictus ingrijpend en historisch besluit

11 februari 2013

Naar aanleiding van de berichten over het terugtreden van Paus Benedictus XVI doet de Nederlandse Bisschoppenconferentie de onderstaande verklaring uitgaan.

“Vandaag bereikte ons het bericht over het aftreden eind deze maand van Paus Benedictus XVI. Net zoals voor vele anderen kwam dit bericht ook voor ons als een verrassing.

De Heilige Vader heeft meegedeeld dat zijn terugtreden zal plaatsvinden op donderdag 28 februari om 20.00 uur. Zijn leeftijd en gezondheid zijn de doorslaggevende redenen voor dit ingrijpende en historische besluit.

Paus Benedictus XVI geldt als een van de grootste theologen in de katholieke wereld van de tweede helft van de 20ste en begin 21ste eeuw. Zijn kennis beperkt zich niet alleen tot de dogmatiek, waarin hij in zijn jonge jaren hoogleraar was, maar strekt zich uit tot het hele terrein van de theologie. Dit kwam ook tot uiting in zijn encyclieken, andere brieven en toespraken als bijdrage aan het magisterium van de Kerk. Tevens heeft hij zich een waar herder van de Kerk getoond. Paus Benedictus XVI heeft dan ook een niet te onderschatten rol gespeeld in de Rooms-Katholieke Kerk. Voor zijn pontificaat zijn wij hem uitermate dankbaar.

Benedictus XVI heeft in zijn verklaring ook het conclaaf aangekondigd, waarbij wordt overgegaan tot de keuze van een nieuwe paus. Kardinaal Eijk zal deelnemen aan dit conclaaf.

Op 78-jarige leeftijd hoorde kardinaal Ratzinger de roepstem van de Heer en aanvaardde hij het hoogste ambt in de Kerk. Nu, bijna 8 jaar later, heeft hij het besluit genomen terug te treden. Wij bidden voor Paus Benedictus dat hij ook na zijn aftreden rijkelijk door God ‘gezegend’ mag zijn.”

11 februari 2013
De Nederlandse bisschoppen

 

Andere berichten