Nederlandse bisschoppen publiceren vertaling van Christus vivit

22 juli 2019

Het document ‘Christus vivit’ (Christus leeft) van paus Franciscus is in het Nederlands verschenen. De tekst, een postsynodale exhoratie, is een schrijven van de paus naar aanleiding van de synode over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping. Deze synode werd in oktober 2018 gehouden in Rome.

Officiële vertaling
“Hij is onze hoop en de mooiste jeugd van deze wereld. Alles wat Hij aanraakt, wordt jong, wordt nieuw, vult zich met leven. Daarom zijn de eerste woorden die ik tot iedere christelijke jongere wil richten: Hij leeft en wil dat jij leeft!” Met deze woorden begint paus Franciscus de exhortatie. De officiële vertaling van het document is nu beschikbaar als uitgave van de serie Kerkelijke Documentatie van de Nederlandse bisschoppenconferentie.

‘Het beste van jezelf geven’
In de uitgave van Kerkelijke Documentatie nr. 1 2019 is een extra tekst opgenomen die interessant is voor jongeren en werkers in het jongerenpastoraat, maar ook voor alle liefhebbers van sport. Het betreft het document ‘Dare il meglio di sé’, (Het beste van jezelf geven), van het dicasterie voor Leken, Gezin en leven. Hierin wordt een katholiek perspectief gegeven op sport in relatie tot de menselijke persoon, met aandacht voor de positieve aspecten van sport maar ook voor de risico’s en negatieve kanten daarvan.

Bestellen
De twee teksten vormen samen een ruim 200 pagina’s tellende uitgave van Kerkelijke Documentatie. De prijs bedraagt € 15,00 inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten van € 1,10. Bestellen kan via het bisdom Breda: 076 – 522 34 44, dagelijks telefonisch bereikbaar tot 12.30 uur. Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam, volledige adresgegevens en het aantal exemplaren dat u wilt bestellen. Per post kan dat via: Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN Breda.

Andere berichten