Nederlandse bisschoppen gaan op Ad Limina bezoek naar Rome

12 oktober 2013

De Nederlandse bisschoppen zijn van 2 tot en met 7 december in Rome voor hun Ad Limina bezoek. Ze gaan onder meer gezamenlijk en ieder afzonderlijk op audiëntie bij paus Franciscus. Tevens bezoeken zij de Congregaties en de Pauselijke Raden.

Ieder van de bisschoppen presenteert een rapport over de situatie in het eigen bisdom, dat vertrouwelijk blijft. Gezamenlijk stellen de bisschoppen een rapport samen over de situatie in Nederland als geheel, dat bij het begin van het bezoek, op maandag 2 december openbaar wordt gemaakt.

Op zondag 1 december is er vanuit Rome een Eucharistieviering in de Kerk der Friezen, in tegenwoordigheid van de aanwezige Nederlandse bisschoppen, met kardinaal Eijk als hoofdcelebrant. De viering wordt om 10.30 uur rechtstreeks uitgezonden door Omroep RKK en is zo voor de Nederlandse gelovigen mee te beleven. Omroep RKK is gedurende de hele week van het bezoek vertegenwoordigd in Rome en zal daar in radio- en televisie-uitzendingen waar mogelijk verslag doen.

Het vorige Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen vond plaats in maart 2004.

Voor meer informatie zie het bericht op de website van de Kerkprovincie, klik hier.

 

 

Andere berichten