Naamlijst 2011 uitgebracht

15 maart 2011

Afgelopen week is de Naamlijst 2011 van het bisdom van Breda verschenen. De Naamlijst is een uitgave van het bisdom van Breda.

Hij wordt verstrekt aan alle pastorale beroepskrachten van het bisdom, de besturen van parochies, caritasinstellingen, IPV’s en dekenaten, medewerkers van de diocesane diensten en aan leden van diocesane raden en commissies.

In de Naamlijst staan de adressen van parochies, kerken, kloosters en zorginstellingen waaraan pastorale beroepskrachten verbonden zijn, per dekenaat geordend. Hij is bijgewerkt tot 17 januari 2011.

De Naamlijst is te bestellen via het bisdom van Breda (E secretariaat@bisdombreda.nl)
De kosten bedragen € 15.
 

Andere berichten