Missionarissen en contact met het ‘thuisbisdom’ Breda

3 februari 2010

In verschillende landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika werken ongeveer dertig missionarissen die afkomstig zijn uit het bisdom van Breda. Het bisdom van Breda wil bewust contact met hen onderhouden. Daarom ontvangen de missionarissen periodiek informatie van het bisdom van Breda, zoals bijvoorbeeld het bisdommagazine, de geloofsboekjes en het materiaal rond de roepingencampagne. Omdat diverse missionarissen werkzaam zijn in het onderwijs werd eind 2009 het bisdommagazine ‘Geloof en onderwijs toegestuurd’. Verschillende missionarissen zijn geabonneerd op de digitale nieuwsbrief.

Uit reacties blijkt dat de meeste missionarissen blij zijn nieuws uit hun thuisbisdom te horen. Ze laten zich ook inspireren door het materiaal van het bisdom. Pater Dewez m.afr., werkzaam in Oeganda, heeft gebruik gemaakt van het materiaal van de roepingencampagne. “Ik heb het vorige materiaal over roepingen gebruikt om zelf ‘charts’ te maken en te gebruiken op universiteiten waar ik spreekbeurten geef in verband met de ‘Catholic Charismatic Renewal’, waar vooral de vernieuwing in de Kerk, meer diepte, in ons eigen leven, een belangrijke rol speelt,” schrijft hij.

Pater Dewez is, met zijn 78 jaar, nog altijd vervuld van missionaire ijver. Hij werkte eerst in het aartsbisdom Kampala maar nu in het noorden van Oeganda.. “De Witte Paters hebben als strategie allereerst een lokale clerus op te leiden en te vormen. Zo kan de Kerk haar eigen missie volbrengen. En dat is in Oeganda gebeurd. In Kampala Archdiocese hebben ze over de 250 priesters. Er zijn zestien wijdingen van jonge priesters per jaar. We zijn zelf uit de priesterrijke bisdommen vertrokken. We hebben de parochies overgedragen aan de local clergy en zijn naar het noorden van het land gegaan waar geen priesters zijn. Nu zijn we sinds tien jaar begonnen om ook hier ‘Zwarte Witte Paters’ te krijgen die dan op hun beurt missionaris zijn in een ander land dan Oeganda.”

Andere berichten