Mgr. Liesen: ‘De bisdombedevaart brengt ons in beweging’

15 oktober 2018

Op de feestdag van de heilige paus Johannes XXIII (11 oktober) startte in Bergen op Zoom een serie informatiebijeenkomsten voor de bisdombedevaart 2019 naar Italië. De bisdombedevaart vindt plaats in de herfstvakantie (12-19 oktober 2019). Tot en met maart zijn een aantal regionale informatiebijeenkomsten gepland.

In de H. Gertrudiskerk is mgr. Liesen hoofdcelebrant in de eucharistieviering voorafgaand aan de informatiebijeenkomst. “Paus Johannes XXIII bracht de Kerk in beweging door het Tweede Vaticaans Concilie uit te roepen,” vertelt de bisschop in het openingswoord. “Hij mag ook ons in beweging brengen.” Dat mag letterlijk tijdens de bisdombedevaart, die ook het heiligdom van Johannes XXIII aan zal doen, en in figuurlijke zin. Mgr. Liesen: “We mogen op stap gaan en ook ons leven bewegen naar Christus toe.”

Pastoor-vicaris Paul Verbeek verzorgt de homilie. Hij preekt over het thema van de bisdombedevaart: Ora et labora, bid en werk. “We gaan in de voetsporen van Sint Benedictus die zo belangrijk is geweest voor het monnikendom in Europa. En we gaan in de voetsporen van de heilige Johannes XXIII. Voor deze paus was het gebed wezenlijk. Daarnaast was hij een enorm arbeidzaam man. In de geest van Sint Benedictus betekent werk: uit liefde voor God en mens handelen, en dat laten zien in je handel en wandel.” Paul Verbeek schetst paus Johannes XXIII als een liefdevolle man: “Als we zijn heiligdom bezoeken tijdens de bedevaart zullen we geraakt worden door de warme devotie op die plaats. Alles ademt er de sfeer van deze heilige, die de Kerk wilde leiden vol van de liefde, die wordt ingegeven door God zelf, en die hij doorgaf aan de mensen die aan hem waren toevertrouwd.”

God zoeken en een zo heilig mogelijk leven leiden
Geerten Kok verzorgt samen met Frans van Gils van Pelikaan Reizen de informatie tijdens de bijeenkomst. Geerten Kok vertelt over het leven van Benedictus (480-547) en zijn roeping. “Hij kwam uit een adellijke familie, maar werd kluizenaar. Benedictus wilde God zoeken en een zo heilig mogelijk leven leiden.” Daarbij komt ook de iconografie ter sprake: “Benedictus wordt vaak afgebeeld met een beker en een slang, omdat wanneer iemand hem probeert te vergiftigen de beker breekt als Benedictus hem zegent en er een slang uit komt.”

Volgens Benedictus moesten de monniken drie geloften afleggen: armoede, kuisheid en gehoorzaamheid aan de abt. De monniken moesten zich toeleggen op ‘ora et labora’: bidden en werken. Het bidden werd gedaan door acht keer per dag deel te nemen aan het koorgebed. Ten slotte moesten de monniken zich bezighouden met de lectio divina, het mediterend lezen van de Bijbel en de Kerkvaders. De regel van Benedictus is een afgewogen ritme van acht uur bidden, acht uur werken en acht uur rusten. Hierdoor verspreidden de benedictijnen, zoals ze zouden gaan heten, zich in snel tempo over heel Europa. Dit gebeurde zowel door het invoeren van de regel in reeds bestaande kloosters als het stichten van nieuwe kloosters.

Benedictus is een aansprekende gids
Geerten Kok: “’Ora et labora’ is ook voor onze tijd een aansprekend thema. We leven jachtig leven, verlangen naar rust en ordening. De benedictijnse spiritualiteit geeft regelmaat en orde, gericht op het goede van de gemeenschap en het goede dat God ons gunt. Benedictus is een gids met wie we een letterlijke en een innerlijke reis gaan maken die ons dichter bij God brengt, en dichter bij elkaar, rond de bisschop.”

Frans van Gils van Pelikaan Reizen schetst hoogtepunten van de reis, zoals Monte Cassino, waar Benedictus in 529 zijn eigen gemeenschap stichtte en zijn beroemd geworden kloosterregel schreef. En bijzondere momenten, zoals de overtocht die de touringcars per pont zullen maken op de plek waar ook de heilige Hildegard van Bingen de rivier kruiste op haar reizen van en naar kloosters.

Kom ook naar een informatiebijeenkomst.

Bergen op Zoom is in het bezit van een reliek van de heilige paus Johannes XXIII.

Andere berichten