‘Mgr. Ernst heeft zich toevertrouwd aan God’

27 mei 2017

Op vrijdagochtend 26 mei sprak oud vicaris-generaal Vincent Schoenmakers in het radioprogramma ‘Wakker’ van Omroep Brabant over het afscheid van Mgr. Ernst. Vincent Schoenmakers vertelde in de uitzending dat hij de oud-bisschop van Breda op dinsdag 16 mei heeft bediend: “Mgr. Ernst heeft altijd gesproken over ‘toevertrouwen’ als het gaat om de dood. Hij heeft zich in de dood toevertrouwd aan God.”

“Na het ritueel heb ik de bisschop nog in zijn oor gezegd: ‘Bedankt voor alles’,” aldus Vincent Schoenmakers. En op de vraag wat bisschop Ernst bijzonder maakte: “Hij was een bijzonder mens. Een gelovige man en ook een attent mens. Hij was een man met diepgang, een communicatief mens die altijd aanspreekbaar was. Hij had een hekel aan ruzie en aan onrecht. Daar zei hij altijd iets van.”

“Mgr. Ernst is bisschop geweest in een periode dat de deelname aan het kerkelijk keven afnam en is ons in die periode richting blijven geven. Hij gaf aan dat we samen verantwoordelijk zijn voor de Kerk. En samen met de andere bisschoppen heeft hij de inzet van pastoraal werkers en pastoraal werksters mogelijk gemaakt, sinds 1971. Hij zette zich in voor roeping en opleiding van priesters en richtte in 1983 de Priesteropleiding Bovendonk op, nu een priester- en diakenopleiding. En hij legde altijd de band tussen het geloof en sociaal engagement. Hij was nationaal en internationaal betrokken op het vredeswerk. Hij is altijd blijven spreken over de kracht van het geloof, de hoop en de liefde.”

Op een vraag van de journalist over geloven zonder daarbij naar de kerk te gaan, een keuze die veel mensen in die decennia maakten, antwoordt Vincent Schoenmakers ontkennend: “De uitspraak ’ik geloof nog wel, maar in de kerk kom ik niet, die heb ik eigenlijk niet nodig’ vond bisschop Ernst geen goede uitspraak. Hij heeft altijd geprobeerd het geloof en de kerk bij elkaar te houden. De kerk moet een milieu van geloof zijn, zei hij, waar mensen terecht kunnen met hun vragen: Wie ben ik? Wie is mijn naaste? Wat is mijn bestemming?”

Een korte vooruitblik op de uitvaart rondt het gesprek af. Mgr. Liesen zal hoofdcelebrant zijn in de viering. De nuntius, Mgr. Cavalli, zal concelebreren, als teken dat we lid zijn van een wereldkerk. Ook Mgr. Van den Hende concelebreert. Hij is voorzitter van de Bisschoppenconferentie en oud-bisschop van Breda.

Vincent Schoenmakers: “Bisschop Ernst zelf heeft gezegd dat hij het heel mooi zou vinden als er Latijnse gezangen gezongen worden dat gebeurt ook, door een schola. En er zullen persoonlijke woorden zijn, een preek en er wordt een in memoriam uitgesproken.”

Mgr. Ernst wordt begraven op begraafplaats “Zuylen” in Breda in het graf van de bisschoppen van Breda. “Mgr. Ernst heeft aangegeven dat hij graag begraven wil worden naast zijn voorganger, bisschop De Vet. Met hem was hij verwant en tot op het laatst is hij altijd vriend van de familie De Vet gebleven.” Overigens is Mgr. Muskens niet begraven in het graf van de bisschoppen van Breda. Hij is in Elshout begraven in het familiegraf bij zijn ouders.

 

Andere berichten