Mgr. dr. Joseph Frans Lescrauwaet MSC op negentigjarige leeftijd overleden

21 november 2013

De Nederlandse bisschoppen hebben met grote droefheid kennis genomen van het overlijden van mgr. Joseph Lescrauwaet M.S.C.. De emeritus hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam overleed dinsdagavond 19 november 2013 op negentigjarige leeftijd in Tilburg waar hij de laatste jaren van zijn leven woonde.

Mgr. Lescrauwaet werd geboren in Amsterdam op 19 juni 1923. Luthers gedoopt werd hij op latere leeftijd katholiek en trad hij in bij de paters Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus. Hij volgde zijn noviciaat in Berg en Dal. In de oorlogsjaren deed hij de priesterstudie, eerst in Stein (filosoficum) en vervolgens in Raalte (theologicum).

Hij werd priester gewijd op 12 september 1948, en oefende zijn pastoraat uit in de parochies van Arnhem. Hij doceerde aan het grootseminarie van zijn congregatie, aan de theologische faculteit van de universiteit van Tilburg en aan de faculteit Godgeleerdheid van de katholieke universiteit van Leuven. Tijdens de Particuliere Synode van de Nederlandse Bisschoppen in Rome, in januari 1980, was Mgr. Lescrauwaet bijzonder secretaris.

Op 19 oktober 1983 werd hij door Paus Johannes Paulus II tot hulpbisschop benoemd van bisdom Haarlem en titulair bisschop van Turres Concordiae. Op 14 januari 1984 ontving hij zijn bisschopswijding uit handen van Mgr. H. Bomers die in het najaar van 1983 tot bisschop van Haarlem was benoemd. In 1986 werd mgr. Lescrauwaet tevens benoemd tot Groot-Officier in de Ridderorde van het H. Graf van Jeruzalem. Op 22 maart 1995 werd hem door de Paus eervol ontslag verleend als hulpbisschop en als vicaris-generaal. Hij ging wonen in het St. Janscentrum in ‘s-Hertogenbosch, waar hij tot 2001 spirituaal was en van waaruit hij nog vele jaren lessen, retraites en lezingen gaf. Tevens was hij pastoraal betrokken in en rond de St. Janskathedraal.

De laatste jaren werd hij vanwege zijn ouderdom verzorgd in het kloosterbejaardenoord van zijn congregatie in Tilburg, maar bleef, scherp van geest, zeer betrokken bij de ontwikkelingen in de Kerk.

Moge hij, zijn bisschopsspreuk indachtig: Redite ad Cor, ‘Keer terug naar het Hart’, nu rusten in de vrede bij het Hart van de verrezen Heer.

De plechtige uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 23 november a.s. om 10.30 uur in de Kathedrale Basiliek van Sint Jan de Evangelist te ’s-Hertogenbosch.

Voorafgaand aan de uitvaart is er van 08.00 uur tot 10.00 uur gelegenheid om afscheid van Mgr. Lescrauwaet te nemen in het Sint Janscentrum, Papenhulst 4 te ’s-Hertogenbosch.

 

Andere berichten