Mgr. dr. J.M. Gijsen overleden

25 juni 2013

Op maandagochtend 24 juni 2013 is te Sittard mgr. Dr. J.M. Gijsen overleden. Hieronder volgt de reactie van de Nederlandse bisschoppen op zijn overlijden.

"De bisschoppen van Nederland hebben met droefheid kennis genomen van het overlijden van mgr. dr. J.M. Gijsen, emeritus-bisschop van Roermond. De bisschoppen waren vandaag in vergadering bijeen in Utrecht toen zij het nieuws van zijn overlijden vernamen. Zij hebben in hun vergadering gebeden voor de oud-bisschop van Roermond.

Mgr. Joannes Mathijs Gijsen was van 1972 tot 1993 bisschop van Roermond. Zijn bisschopswijding door paus Paulus VI vond plaats in de Sint Pietersbasiliek te Rome. In de periode dat hij leiding gaf aan het bisdom Roermond was de polarisatie in de Nederlandse Kerkprovincie op haar scherpst. Maar steeds zette mgr. Gijsen zich met grote moed in om zijn wapenspreuk ‘Parate viam Domini’ (‘Bereid de weg des Heren’) waar te maken. Hij richtte in het bisdom Roermond onder meer het Grootseminarie Rolduc op, waar een aantal van de huidige bisschoppen zijn priesteropleiding heeft genoten.
Nadat hij op 23 januari 1993 terugtrad als bisschop van Roermond werd hij rector van een klooster in Oostenrijk. In 1995 volgde zijn benoeming tot apostolisch administrator en vanaf 25 mei 1996 tot bisschop van Reykjavik (IJsland). Dit bleef hij tot hij op 30 oktober 2007 met emeritaat ging. Na zijn terugkeer naar Nederland woonde hij tot aan zijn overlijden in Sittard. De uitvaart van mgr. Gijsen vindt plaats op zaterdag 29 juni om 10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond."

Bisschop Liesen is op 16 juni 1984 door bisschop Gijsen tot priester gewijd.

Andere berichten