Mgr. De Korte benoemd tot bisschop van ‘s-Hertogenbosch

5 maart 2016

Op 5 maart heeft de Heilige Stoel de benoeming door paus Franciscus bekend gemaakt van Mgr. dr. Gerardus Johannes Nicolaas de Korte tot bisschop van ‘s Hertogenbosch. Mgr. De Korte is sinds 2008 bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Daarvoor was hij hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht. De Nederlandse bisschoppenconferentie reageert met blijdschap op zijn benoeming.

De bisschoppen zijn dankbaar voor de benoeming van Mgr. De Korte tot bisschop voor het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Zij feliciteren hun collega van harte met zijn benoeming en kijken uit naar een voortzetting van de huidige goede samenwerking met hem.

"Wij kennen Mgr. De Korte als een collega die zich met grote toewijding heeft ingezet voor zijn bisdom en daarnaast als referent voor Kerk en Samenleving namens de Bisschoppenconferentie met overtuiging een belangrijke katholieke stem vertolkt in het maatschappelijke debat. Wij bidden voor en met hem dat hij tot zegen mag zijn voor het bisdom ’s-Hertogenbosch en feliciteren dit bisdom van harte met deze benoeming," aldus kardinaal Eijk, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie.

Kardinaal Eijk feliciteert ook Mgr. Hurkmans met de benoeming van zijn opvolger. Mgr. Hurkmans diende vorig jaar om gezondheidsredenen zijn ontslag in bij paus Franciscus. Dit ontslag werd verleend, waarna de procedure voor zijn opvolging in gang werd gezet.

Mgr. De Korte zal op de zaterdag vóór Pinksteren, 14 mei aanstaande, de zetel van het bisdom ’s-Hertogenbosch in bezit nemen.

Andere berichten