Mediavieringen vanuit de Oosterhoutse basiliek H. Johannes de Doper

12 december 2017

In 2018 vinden de mediavieringen in het Bisdom Breda plaats vanuit de basiliek van de H. Johannes de Doper in Oosterhout. Op 14 januari 2018 zal in de Oosterhoutse basiliek de eerste mediaviering plaatsvinden. Pastoor Han Akkermans van de H. Catharinaparochie is de celebrant.

Op dinsdag 12 december bezocht een delegatie van de KRO/NCRV de basiliek. In het koetshuis van de pastorie wachtten enkele vrijwilligers de televisiemedewerkers op. Ze kijken vooruit naar wat de mediavieringen gaan brengen. “Het helpt zeker bij de promotie van Oosterhout,” menen Rien van Noord van de gebouwencommissie van de H. Catharinaparochie en Hans Bruijnsters, lid van de parochiekerncommissie van de basiliek. “We zijn trots op het gebouw,” zeggen beide heren. “De kerk komt nu echt in beeld. Ze is tamelijk onbekend. Dat merken we in de zomer bij de kerkopenstelling. Mensen staan verbaasd over onze prachtige kerk.” Onlangs bracht de EO de kerk in beeld in het programma ‘Geloof en een hoop liefde’. “We ontvingen veel positieve reacties op deze uitzending,” vult Van Noord aan. “Dit hopen we nu ook.”

Pastoor Akkermans heeft al de nodige ervaring met mediavieringen. Toen hij pastoor in Halsteren was, was hij de vaste celebrant van de mediavieringen vanuit het bisdom. “Ik vond het toen erg leuk om te doen. Het was mooi om met een team een goede viering te verzorgen. Na de eucharistieviering had ik telefoondienst. De mediaviering spelen ook een rol in de opbouw van de totale parochie. Er zullen ook acolieten en lectoren uit andere kernen actief zijn.” Ilse Willems-van Wuijckhuijse is betrokken bij verschillende Oosterhoutse koren en lid van de parochiekerncommissie van de basiliek. “Al zit er veel werk aan vast, het is een mooie kans om te laten zien wat onze parochie in huis heeft.”

‘Deze kerk is zeer geschikt voor de uitzending’
Hoeveel werk blijkt duidelijk als de tv-ploeg arriveert. Rien van Noord ontvouwt de plattegrond van de basiliek. Iedereen kijkt naar de plaatsen van het orgel, het altaar en de verdere inrichting van het priesterkoor. Het team dat de belichting verzorgt, bouwt op zaterdag alles op. Dan is het in Oosterhout weekmarkt. Rien van Noord is een gepensioneerd ambtenaar van de gemeente Oosterhout. Hij weet precies waar je moet zijn om ontheffingen voor auto’s te regelen en wat daarvoor nodig is. Op zondagochtend komt de tv-ploeg om 6.00 uur aan. Zij bouwt haar installaties op in de kerk en eet voor de viering broodjes in de pastorie. Na de viering nuttigen ze daar een kop soep en vertrekken weer.

Mirjam Goes-Brouwer, de regisseur, stelt vragen over de boekjes. De teksten moeten drie weken voor de uitzending bij de KRO zijn. De teksten van het openingswoord, de homilie en de voorbeden één week. Dan volgt een inspectie van de basiliek. “Waar is het donker en zijn extra lampen nodig?” vraagt de belichter zich af. Een stapel mappen van het koor wordt door het orgel aan het oog van de gewone kerkganger onttrokken. Het oog van de camera is echter onverbiddelijk. “Ze kunnen opgeruimd worden,” antwoordt Ilse Willems bereidwillig. “Dit is een goede gelegenheid om een opruiming te organiseren.” Pastoor Akkermans wijst de cameraploeg op het altaar, de ambo en de credenstafel. De tv-ploeg bekijkt met de pastoor de glas-in-loodramen met scènes uit de Bijbel en de heiligenbeelden. Wanneer er een aanleiding is, brengen ze deze in beeld. “Het is een mooie kerk,” concluderen ze. “Hij is zeer geschikt voor een uitzending.”

De basiliek
De basiliek dateert uit het laatste kwart van de vijftiende eeuw. Daarna begon in 1519 de bouw van de toren. Deze is nooit voltooid. Na de Vrede van Münster kwam de kerk in protestantse handen. In 1809 schonk koning Lodewijk Napoleon de kerk aan de katholieke bevolking van Oosterhout terug. De kerk is herhaaldelijk gerestaureerd. In de jaren zeventig van de vorige eeuw is de kerk ingrijpend gerestaureerd. In 1977, bij gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de parochie, was deze restauratie voltooid. Bij gelegenheid hiervan verhief Paus Paulus VI de kerk tot basiliek. De kerk bevat fraaie glas-in-lood-ramen van de bekende glazenier Joep Nicolas en tien stenen medaillons van het leven van Jezus Christus van de Oosterhoutse kunstenaar Niel Steenbergen.

Basiliek van de H. Johannes de Doper in Oosterhout. (Foto: Wikipedia)

Andere berichten