Materialen Kerkbalans 2010 kunnen worden besteld

20 augustus 2009

Parochiebesturen ontvangen deze week de jaarlijkse brief van het bisdom met het verzoek de materialen voor de actie Kerkbalans te bestellen. De actie Kerkbalans 2010 wordt gevoerd van 17 januari 2010 t/m 30 januari. Het thema voor 2010 is: ‘Een kerk is van blijvende waarde. Daar geef je voor.’

De parochies wordt gevraagd de bestellingen voor foldermateriaal vóór 11 september 2009 te doen. Bestellingen kunnen worden gedaan met de bestelformulieren die zijn verzonden. De bestelformulieren kunnen digitaal worden opgevraagd bij de afdeling financiën bij Gerrit van Dieren (E gvdieren@bisdombreda.nl).

De opbrengsten van actie Kerkbalans stijgen nog steeds, maar de inkomsten houden de inflatie niet bij. Om parochies te ondersteunen en de inkomsten uit de actie Kerkbalans te vergroten is een nieuwe strategie ontwikkeld: Kerkbalans Nieuwe Stijl.

In het verleden zijn tijdens bijeenkomsten Handleidingen Kerkbalans Nieuwe Stijl uitgereikt. Parochies die nog extra exemplaren van de Handleiding nodig hebben kunnen deze bij de afdeling financiën van het bisdom aanvragen. Ook voor meer informatie en met vragen kan men terecht bij de afdeling financiën.

Andere berichten