Materiaal voor Actie Kerkbalans beschikbaar

28 augustus 2007

In de maand augustus stuurt het bisdom aan alle parochies de formulieren waarmee ze het materiaal voor de Actie Kerkbalans in 2008 kunnen bestellen. Op de site van het bisdom zijn de bestelformulieren te vinden onder: formulieren Kerkbalans materialen en Kerkbalans enveloppen. In een begeleidende brief maakt het bisdom het thema voor volgend jaar bekend. Het motto luidt: “Een kerk is van blijvende waarde”. De brief van het bisdom geeft tevens aan welke materialen gebruikt kunnen worden bij het voeren van de Actie alsmede de uitnodiging om materialen op tijd bij het bisdom te bestellen.

Opbrengsten noodzakelijk voor pastoraat
“In de Actie Kerkbalans gaat het niet alleen om gebouwen,” benadrukt Gerrit van Dieren, coördinator van de Actie Kerkbalans in het bisdom van Breda “De opbrengsten van de Actie Kerkbalans zijn nodig om de parochie financieel overeind te houden. Het geld is noodzakelijk voor de betaling van het pastorale team en eventuele overige werknemers, programmakosten en afdrachten én de instandhouding van gebouwen. De opbrengsten van de Actie Kerkbalans bedragen in het bisdom van Breda gemiddeld 39% van de parochie-inkomsten. Deze laten nominaal ook nog steeds een toename zien.”

Goede voorbereiding van belang
Volgens Gerrit van Dieren, , is het van groot belang de organisatie van de te voeren actie ‘professioneel’ aan te pakken. “Het is ook belangrijk om de parochianen, van wie een financiële bijdrage gevraagd wordt, duidelijk te maken waaraan het geld van de parochie besteed wordt.”  Om de Actie Kerkbalans op een verantwoorde wijze te voeren en daarbij ook resultaten boeken, is een goede voorbereiding van groot belang. Daarom werken de meeste parochies met een draaiboek, waarin nauwkeurig is aangegeven: ‘wie-wat-wanneer’ moet doen. Aan de hand van de Handleiding voor Actie Kerkbalans in parochies kunnen parochies een draaiboek opstellen. Deze handleiding is vermeld op het bestelformulier materialen.

Aansporing tot creativiteit
Een deskundige vormgever ontwerpt elk jaar het actiemateriaal, zoals folders, affiches, spandoeken, brochures, in opdracht van de landelijke Interkerkelijke Commissie Geldwerving.  Deze materialen geven de parochies mogelijkheden op creatieve en professionele wijze de parochianen enthousiast te maken voor een financiële bijdrage aan hun parochie.

Andere berichten