Maria Ommegang bij katholiekleven.nl

1 juli 2016

Op 26 juni filmde katholiekleven.nl bij de Maria Ommegang in Bergen op Zoom. Al sinds 1945 trekt de stoet elk jaar door de sfeervolle binnenstad. Hij beeldt verhalen uit de Bijbel uit en laat zien hoe het geloof mensen inspireert tot barmhartigheid. “De facetten die al in de Ommegang zitten rond het rijke thema van barmhartigheid, hebben meer accent gekregen in dit heilig jaar,” vertelt pastoor Paul Verbeek in de video.

“Denk aan Sint Martinus die zijn mantel deelt met een arme bedelaar en aan moeder Teresa, die zoveel zieken heeft opgenomen, en haar medezusters die dat nog steeds doen.” Beiden komen in het filmpje aan het woord.

Geloof inspireert tot barmhartigheid
De prachtige kostuums zijn een belangrijk onderdeel in de Ommegang. Vanwege het heilig jaar van de barmhartigheid werd een kostuum ontworpen voor Maria en de uitbeelding van de werken van barmhartigheid. Kostuumontwerper Ward Warmoeskerken putte inspiratie uit een schilderij van de Italiaanse schilder Caravaggio. “En in de stoet komen de zeven werken van barmhartigheid terug op tekstbordjes die mensen laten zien wat barmhartigheid is en hoe ze barmhartig kunnen zijn,” vertelt hij.

Werken van barmhartigheid
“Het eerste stukje was ‘troost hen’ en ‘verzorg hen’,” reageert een van de omstanders. “Dat slaat natuurlijk op de vluchtelingen en op dat we ze toch een beetje moeten helpen om te acclimatiseren hier.” Een ander reageert: “Het is belangrijk om hier in het Westen, waar we het zo goed hebben, te zorgen voor anderen. Dat is een plicht en dat moeten we blijven doen.”

Weer een ander spreekt over verdraagzaamheid, wat voor elkaar over hebben en geduld met elkaar hebben. Ondertussen schalt het vanaf een groot, aangekleed schip dat door de straten trekt: “Draag zorg voor de armen en de zwakken van onze maatschappij!”

 

Andere berichten