Magazine ‘Op weg met het Woord van God’

7 mei 2009

Het nieuwe nummer van het magazine van het bisdom van Breda heeft als thema ‘Op weg met het Woord van God’. Het blad verschijnt in het kader van de bisdombedevaart naar Lourdes en de roepingcampagne van het bisdom.

Het thema van de diocesane roepingcampagne is ‘Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd’. De campagne gaat daarmee over de dialoog van God en mens. Basis voor die dialoog is luisteren naar wat God in je hart heeft gelegd.

God ontmoeten in zijn Woord
In het bisdommagazine is onder meer een artikel gewijd aan de mooie brochure die de Belgische bisschoppen eind 2009 uitgaven: ‘God ontmoeten in zijn Woord’. De bisschoppen vergelijken de Bijbel met een brief van iemand die je dierbaar is: “Je kan die lezen om informatie in te winnen over de ander. Maar doorheen de tekst wil de schrijver of schrijfster je hart raken en bij je binnenkomen. En het is die aanwezigheid waar het om gaat.” De Bijbel is als een brief die getuigt van Gods spreken.

Een hart dat luistert
Om die ontmoeting met God gaat het vervolgens, en om een hart dat luistert. De bisschoppen van België zeggen het zo: “In het bidden zijn wij geneigd te zeggen: ‘Luister, Heer, uw dienaar spreekt’ in plaats van: ‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert’ (1 Samuel 3, 9). Wij bidden meestal zoals Job het openhartig van zichzelf bekent: ‘En ik maar spreken, en dan nog in de trant van: luister, ik zal spreken’ (Job 42, 3-4). Kunnen wij ons niet beter spiegelen aan Salomo? Hij vroeg aan de Heer ‘Geef uw dienaar een hart dat luistert’ (1 Koningen 3, 9).”

Bestellen
Parochies en gelovigen in het bisdom van Breda kunnen gratis exemplaren van het bisdommagazine bestellen voor verdere verspreiding (wel worden portokosten in rekening gebracht). Bestellen kan via mevrouw Monique van Delft (T 076 5223444, E mvdelft@bisdombreda.nl).

De brochure van de Belgische bisschoppen verscheen bij uitgeverij Licap, E info@licap.be (ISBN 978-90-6858-789-0)

 

Andere berichten