Mag het iets meer zijn?

17 april 2007

Op 24 april 2007 organiseert de Parochie de Heilige Geest in Rijen een debat over kerk en moderne levensvragen onder de titel Mag het IETS meer zijn? Ja, maar niet van hetzelfde. Het debat vindt plaats in de Maria Magdalenakerk, Hoofdstraat 58 te Rijen en begint om 20.00 u.

De avond vindt plaats in het kader van het honderdjarig bestaan van de Maria Magdalenakerk te Rijen. “In dit kader organiseren wij verschillende activiteiten,” vertelt Yvonne Geraets, pastoraal werkster van de parochie. “Op zondag 3 juni is er een interculturele viering met moslims en op 7 juni spreekt Anja Meulenbelt. Haar onderwerp is nog niet bekend. Door deze activiteiten hopen we mensen enthousiast te maken en nieuwe manieren te vinden om de kerk beter te laten aansluiten bij de levensvragen van mensen. In dit proces speelt dit debat een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 70% van de mensen in God of in Iets gelooft. Zij sluiten zich niet aan bij de kerk. Deskundigen laten hun licht schijnen over datgene wat mensen bezig houdt en denken na over de vraag hoe de kerk hierbij kan aansluiten. Het publiek krijgt volop de gelegenheid mee te praten. Zo hopen we op het spoor te komen van nieuwe wegen voor gelovigen en zoekers.”

Vincent Schoenmakers, vicaris-generaal van het bisdom Breda, de bekende zanger Gerard van Maasakkers, de kunstenares Ida van der Lee, Hatice Can-Engin, wethouder van de gemeente Rijen en Sophie van Bijsterveld, hoofddocent aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg zullen aan het debat deelnemen. Richard Engelfriet, communicatietrainer aan de Universiteit van Tilburg, leidt het debat.

Voor verdere infomatie: www.parochieheiligegeest.nl

Andere berichten