Maak kennis met het kerkgebouw (download)

31 oktober 2017

“Ben je klaar voor een hernieuwde kennismaking? Lees hier hoe het kerkgebouw is ingericht en wat de betekenis daarvan is.” Het Bisdom Breda en het Bisdom ’s-Hertogenbosch maken het parochies gemakkelijk om bezoekers van de kerk welkom te heten bij de Brabantse Open Kerkendag (26 november). De bisdommen verspreiden een plattegrond van het kerkgebouw met uitleg over wat er in het kerkgebouw te zien is.

De plattegrond kan ook worden gebruikt op andere momenten in het jaar, waarop parochies hun kerkgebouwen openstellen. Zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse open monumentendag.

Met uitleg over de sacramenten en de werken van barmhartigheid wordt bovendien beschreven wat er in de kerkgebouwen wordt gevierd en hoe gelovigen in Jezus’ Naam omzien naar mensen in nood.

De plattegrond van het kerkgebouw is opgenomen in het nieuwe Bisdom Magazine en wordt ook los verspreid. Parochies in het Bisdom Breda ontvangen binnenkort enkele exemplaren per post en kunnen extra exemplaren opvragen via mvdelft@bisdombreda.nl

 

Andere berichten