Liturgische consequenties en aftreden paus

22 februari 2013

Tijdens de Bisschoppenvergadering van februari zijn liturgische teksten in verband met het aftreden van paus Benedictus XVI aan de orde gekomen, het daarop volgende conclaaf en de intronisatie van de nieuwe paus.

Paus Benedictus XVI treedt terug op 28 februari 2013 om 20.00 uur. Bisschoppenconferentie wijst op een aantal liturgische consequenties die dit heeft.

Het betreft een tijdelijke aanpassing van de zogeheten intercessies die deel uitmaken van het eucharistisch gebed, en suggesties voor speciale voorbeden.In de intercessies wordt steeds gebeden voor de herders van de Kerk: de paus en de plaatselijke bisschop(pen), alsook voor de overledenen.

De bisdommen werd gevraagd deze teksten onder de aandacht te brengen van de parochies. De betreffende bepalingen en teksten zijn:

  1. Liturgische bepalingen en teksten voor de periode tot en met de aanvang het pontificaat van de nieuwe paus
  2. Voorbede voor paus Benedictus XVI tot aan zijn aftreden
  3. Voorbeden tijdens het conclaaf
  4. Voorbeden bij de intronisatie van de nieuwe paus
  5. Voorbeden bij het begin van het pontificaat van de nieuwe paus

 

Andere berichten