Lezingencyclus in het kader van het Heilig jaar van de Barmhartigheid

23 januari 2016

De parochie H. Maria, Sterre der Zee, organiseert in het kader van het heilig Jaar van de Barmhartigheid een lezingencyclus over de thematiek van de barmhartigheid. De lezingen worden georganiseerd in de H. Catharinakerk te Hengstdijk en beginnen steeds om 19.30 uur.

Op 15 februari 2016 bijt de bekende televisiejournalist Leo Fijen het spits af. Hij zal spreken over de barmhartigheid als kans om dichter bij jezelf, bij de ander en bij God te komen. Dit doet hij aan de hand van concrete voorbeelden uit de parochie en zijn persoonlijk leven.

Vicaris Paul Verbeek komt op woensdag 16 maart. Vicaris Verbeek laat zich inspireren door de H. Franciscus van Assisi. Hij gaat in op de betekenis van de ontmoeting tussen Franciscus en de melaatse. Deze ontmoeting veranderde het leven van Franciscus totaal.

Op donderdag 7 april spreekt bisschop Liesen over barmhartigheid in de Bijbel. In de Schrift is de barmhartigheid een eigenschap van God. Het evangelie gebruikt dit woord alleen voor Jezus. De bisschop laat zien hoe de beoefening van de barmhartigheid een deelname is aan het leven van Jezus zelf.

Frater Broer Huitema was generaal-overste van de congregatie van Onze Lieve Vrouw, Moeder van barmhartigheid, beter bekend als de fraters van Tilburg. Hij verzorgt op woensdag 18 mei een lezing over de manier waarop zijn congregatie vorm heeft gegeven aan deze barmhartigheid.

Diaken Vincent de Haas sluit op woensdag 8 juni de cyclus af met een lezing over de barmhartigheid in de Psalmen. Hij belicht de manier waarop Psalmen spreken over de barmhartigheid van God en de onbarmhartigheid van mensen. Diaken De Haas is staflid van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, docent exegese aan deze opleiding en diaken van de H. Augustinusparochie te Breda/Teteringen.

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij E pastoriehulst@zeelandnet.nl

 

Andere berichten