Lezing Mgr. Liesen over barmhartigheid

14 april 2016

Op 7 april hield bisschop Liesen een inleiding over barmhartigheid in de Bijbel. De lezing was onderdeel van een reeks die de parochie H. Maria Sterre der Zee organiseert in het heilig Jaar van de Barmhartigheid. Plaats van handeling was de H. Catharinakerk te Hengstdijk.

De bisschop sprak over het Oude Testament en het Nieuwe Testament en gaf aan dat barmhartigheid in de Bijbel een eigenschap is die alleen wordt gebruikt voor God. Hij ging onder meer in op de parabel van de barmhartige Samaritaan, die Jezus aan de leerlingen vertelt. De Samaritaan laat zien hoe die barmhartigheid begrepen kan worden: door niet te redeneren vanuit jezelf als het gaat om wie je naaste is, maar door uit te gaan van de mensen die je op je weg tegenkomt. Dat is een omkering van perspectief, legde de bisschop uit. Je bént niet de naaste van een ander, maar je wórdt het.

“De bisschop Liesen heeft ons vanuit zijn exegetische expertise inspirerende inzichten gegeven over de lessen die de Bijbel ons kan leren als het over barmhartigheid gaat,” aldus Lia van Kessel na afloop. “Om barmhartig te zijn moet je niet uitgaan van wat jij kunt missen voor een ander, maar gaat het erom dat de ander centraal staat en wat zijn of haar behoeften zijn. Christen zijn is deelnemen aan het leven van Jezus en barmhartigheid gestalte geven.”

Jos de Kreek coördineert de lezingenreeks. Hij is blij met het verloop tot nu toe. “Ik hoor terug dat het veel mensen inspireert. Dat was zo bij deze inleiding van de bisschop en ook bij de eerdere inleidingen van Leo Fijen en vicaris Paul Verbeek.”

De parochie heeft nog twee inleidingen voor de boeg: op 18 mei van frater Broer Huitema (fraters van Tilburg) en op 8 juni van diaken Vincent de Haas. “De inleiders komen graag, merk ik, en er komen veel mensen voor in beweging,” vertelt Jos. In totaal hebben nu ongeveer 200 mensen deelgenomen.

 

Andere berichten