Lezing bisschop voor Ridderorde van het Heilig Graf

17 februari 2015

Mgr. Liesen heeft woensdag 11 februari een lezing gehouden voor de leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem uit de regio Zeeland, West- en Midden-Brabant. De bisschop sprak in de Norbertinessenpriorij St. Catharinadal in Oosterhout over de vier evangeliën, hun onderlinge verhouding, de waarheidsgetrouwheid van de Blijde Boodschap, en over de tijd waarin de Evangeliën zijn geschreven.

De regioleden waren zeer enthousiast over zowel de boeiende lezing op zich als over de manier waarop de bisschop gesproken heeft. Heel dankbaar was men ook voor de gastvrije en gezellige ontvangst door de zusters en voor hun goede zorgen. Voorafgaand aan de lezing waren de bisschop en de aanwezigen te gast bij de vesperviering van de zusters.

De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem telt wereldwijd circa 27.000 leden, in Nederland circa 260 en in de regio van het bisdom van Breda 32 leden. De orde zet zich geestelijk en materieel in voor de noden van de christenen in het Heilig Land, te weten in Israël, de Palestijnse gebieden en Jordanië.

De orde baseert zich op drie pijlers: spiritualiteit, broederschap en caritas. De spiritualiteit heeft haar wortels in het gemeenschappelijke katholieke geloof en in het volgen van de verrezen Heer. Tot de spiritualiteit behoort onder meer het bevorderen van de dialoog tussen christenen en niet-christenen en het getuigenis in de wereld. Tot de spiritualiteit behoren ook de jaarlijkse regiobijeenkomsten, zoals de bijeenkomst op 11 februari in Oosterhout. De pijler van de broederlijkheid is de christelijke verbondenheid met elkaar. De Caritas is de zorg en hulpverlening aan de christenen in het Heilig Land.

Voor meer informatie zie www.heilig-graf.nl

 

Andere berichten