Levendige uitwisseling van parochiële diaconale acties

30 november 2017

“Diaconale acties maken de kerk en ons geloof meer naar buiten zichtbaar. En geven tastbaar aan dat de kerk er ook is voor mensen die dat hard nodig hebben. Bijeenkomsten over hoe je dat zou kunnen doen en concrete voorbeelden helpen daarbij.” Dit zegt Frans van den Bosch, parochiaan van de Bernardusparochie in Oudenbosch. Hij bezocht met enkele leden van de werkgroep Diaconie de bijeenkomst in het parochieel-centrum van de H. Michaelkerk in Breda op 27 november.

Eind november werd in beide vicariaten Middelburg en Breda een bijeenkomst georganiseerd. Bestuursleden van (inter-) parochiële caritasinstellingen, leden van diaconale werkgroepen op parochiekern niveau en pastorale beroepskrachten kwamen bijeen. Diaken Wim Tobé, functionaris voor de caritasinstellingen, leidde de bijeenkomsten.

Zo’n 25 personen waren aanwezig in Breda. Tijdens deze bijeenkomst werden korte presentaties gegeven van inspirerende diaconale activiteiten in onder meer Roosendaal (zoals het uitdelen van rozen bij het uitgaan van de kerk bestemd voor mensen die een opsteker kunnen gebruiken), Rijen (adoptie van kinderen uit Honduras), Raamsdonkveer (het verzamelen van hobbyspullen voor mensen die een Levensmand in een verzorgingshuis aan het maken zijn) en Etten-Leur (taallessen voor asielzoekers). Ook kwamen naar aanleiding van de ervaringen in onder meer Steenbergen en Riel organisatorische vragen aan de orde.

Frans van den Bosch: “Opvallend was het pleidooi voor periodiek overleg en samenwerking tussen de parochiële caritasinstelling en diaconale werkgroepen, met behoud van de eigen rol. In de diaconale werkgroepen zitten de doeners en de Caritas bestuurders kunnen een en ander financieel mogelijk maken. De caritasinstelling wordt daarmee ook meer zichtbaar in de parochie. Gezien de levendige discussie en uitwisseling van ervaringen tijdens de bijeenkomst was het een leerzame en geslaagde avond. En zo kon eenieder vol inspiratie en nieuwe ideeën huiswaarts keren.”

Voor de chrismaviering zamelen parochies en caritasinstellingen samen voedsel in. (Foto: Johan Wouters)

Andere berichten