Leven, leer en spiritualiteit van de heilige Antonius van Padua: feestelijke opening Antoniushuis

19 juni 2013

Met een plechtige eucharistieviering en een feestelijke inzegening is donderdagavond 13 juni het Antoniushuis in Hoeven officieel geopend. Voor deze datum is gekozen omdat de Kerk dan de gedachtenis van de H. Antonius van Padua viert.

Zegening van het Antoniushuis
Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant tijdens de eucharistieviering. In zijn homilie wees hij erop dat woorden wekken en daden trekken, zoals uit het leven van de heilige Antonius blijkt. Uit de manier waarop je met elkaar omgaat blijkt of de gezindheid van Jezus in je leeft. Het Antoniushuis is bij uitstek de plaats om door het gemeenschapsleven deze levensstijl in te oefenen. Na de viering trokken de aanwezigen in processie naar de ruimtes waar de studenten wonen. De bisschop zegende deze in.

Voorstelling
Tijdens het overige deel van de avond stonden de aanwezigen stil bij het leven en de verering van de heilige Antonius van Padua. Peter Vermaat, diaken van het bisdom Groningen-Leeuwarden vertelde het leven van de heilige Antonius en liet de aanwezigen ervaren welke indruk Antonius van Padua op zijn tijdgenoten gemaakt heeft.

De h. Antonius van Padua en het bisdom van Breda
Hans de Jong, bibliothecaris van het bisdom van Breda en de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, ging in zijn bijdrage in op de verering van de heilige Antonius van Padua in het bisdom Breda. Hij maakte duidelijk dat deze verering door franciscanen is geïntroduceerd en oude papieren heeft. De oudste sporen zijn uit de zeventiende eeuw. Aanvankelijk speelde de verering zich af op lokaal niveau. De oudste plaatsen zijn Breda (de voorloper van de huidige Antoniuskathedraal) en Lepelstraat. Later waren er parochies die aan Antonius van Padua waren toegewijd in Sluiskil (Kapucijnen), Roosendaal (inmiddels opgeheven) en Oosterhout.

Heropleving
De laatste jaren neemt de heilige Antonius een belangrijke plaats in binnen de diocesane spiritualiteit. Antonius van Padua was een sociaal bewogen man die het in de eerste helft van de dertiende eeuw opnam voor de armen. Daarom heeft het bisdom de naam van deze heilige verbonden aan diverse initiatieven die het diaconale profiel van het bisdom tot uiting brengen, zoals de Antoniusacademie en recent Antoniusprijs.

Rector Schnell van het Antoniushuis sprak in zijn dankwoord de wens uit dat het Antoniushuis mag bijdragen aan de verdere verdieping van onze kennis van leven, leer en spiritualiteit van de heilige Antonius van Padua.

Download hier de inleiding van Hans de Jong ‘De heilige Antonius van Padua in het bisdom Breda’.

Raam in de H. Antoniuskathedraal in Breda.

Andere berichten