Landelijke portefeuille bisschop Van den Hende

29 februari 2008

Bisschop Van den Hende zal voorlopig de landelijke portefeuille Interreligieuze Dialoog waarnemen. De benoeming heeft een voorlopig karakter, omdat de Nederlandse bisschoppen de verschillende referentschappen definitief verdelen als de Bisschoppenconferentie weer volledig is.

Binnen de Bisschoppenconferentie behartigen alle bisschoppen naast de taken voor hun eigen bisdom ook één of meer landelijke portefeuilles, zogeheten referentschappen.

De portefeuille Interreligieuze Dialoog was net als de portefeuille voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking vrijgekomen na het vertrek van bisschop Muskens. Bisschop Punt van Haarlem wordt referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking.

Het nieuws is bekendgemaakt in het blad van de Nederlandse kerkprovincie Rkkerk.nl.


Foto: R. Mangold

Andere berichten