Kwaliteitsmodel voor parochies verbeterd

12 mei 2010

Het kwaliteitsmodel voor parochies in het bisdom van Breda is verbeterd. Nadat het model eind 2009 op internet werd geplaatst (www.bisdombreda.nl/kwaliteitsmodel), bleek het nog kinderziektes te vertonen. Ook werd duidelijk dat er enkele verbeterpunten waren.

Verbeteringen
De verbeterpunten voor het kwaliteitsmodel werden aangereikt door parochianen die als eersten met het model zijn gaan werken. In de loop van de voorbije maanden zijn meerdere verbeteringen aangebracht. Zo is de downloadsnelheid verhoogd van de pdf die de antwoorden van de parochies en de reacties van het kwaliteitsmodel weergeeft. Ook werd de opmaak van de pdf verbeterd, net als verschillende antwoordopties in het model.

Een hardnekkige hapering in het model betrof de weergave in de pdf van informaties die door de parochies werd toegevoegd. Dit probleem deed zich bij drie specifieke vragen voor. Recent is ook dit probleem opgelost.

Het kwaliteitsmodel functioneert nu naar behoren. De parochies die in de ontwikkeling van hun samenwerkingsverband toe zijn aan de geautoriseerde inzending van het model kunnen via het model een inzendcode aanvragen bij de projectleiding van het diocesaan beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’. De codes worden in overleg met de regionale projectgroep aangereikt.

Online model
Het kwaliteitsmodel staat op de website van het bisdom van Breda en is rechtstreeks toegankelijk via www.bisdombreda.nl/kwaliteitsmodel.

Het kwaliteitsmodel is ook te raadplegen en in te vullen zonder geautoriseerde inzending. Informatie over de werking van het model vindt u in het kwaliteitsmodel zelf .

Kwaliteitsmodel
Het kwaliteitsmodel is een digitaal hulpmiddel voor parochies in het bisdom van Breda. Zij kunnen ermee toetsen hoe hun pastoraal en parochieel handelen zich verhoudt tot het diocesaan beleid. Door invulling van het model ontstaat een beeld over de kwaliteit van het handelen van de parochie. Het kwaliteitsmodel reikt verbeterpunten aan om de parochiële praktijk te optimaliseren.

De antwoorden van het kwaliteitsmodel en de conclusies uit de kwantitatieve inventarisatie van de parochies in het samenwerkingsverband leveren de beleidsoriëntaties op, waarover samenwerkingsverbanden in gesprek gaan met het bisdombestuur. In samenspraak worden de keuzes gemaakt over de inrichting van het samenwerkingsverband en de beleidsrichtingen op zes beleidsterreinen.

Andere berichten