‘Komt Laat ons hem aanbidden’

4 december 2007

De Nederlandse bisschoppen publiceerden aan het begin van de adventstijd een brief aan de gelovigen van Nederland. De adventsbrief is afgelopen week verzonden naar de pastorale beroepskrachten en parochiebesturen in het bisdom.

In deze brief ondervragen zij de gelovigen indringend over hun spirituele leven. “Hoe staat het met uw gebedsleven? Welke rol spelen de sacramenten in uw leven? Kunt u nog voldoen aan die dringende vraag van God en van de Kerk om ‘de dag des Heren te heiligen’?

De bisschoppen gaan als antwoord op deze vragen nadrukkelijk in op de betekenis van de eucharistie. “Eucharistie is veel meer dan breken en delen met elkaar. Het is verbonden worden met Christus en door Hem ook met elkaar,” schrijven zij. Zij citeren paus Benedictus wanneer hij schrijft: “Deze eenheid met Christus brengt ook een nieuwheid in onze sociale relaties…”  "Het zet je op weg om te zijn als Jezus en te doen zoals Hij: bedroefden troosten, armen bijstaan, verdrukten laten gaan in vrijheid. De heilige Eucharistie is het hart van de Kerk. Het is onze gezamenlijk opdracht te zorgen dat dat hart blijft kloppen,” aldus de bisschoppen.

Voor de adventsbrief zie hier de tekst

Andere berichten