Koffiestop op het bisdomplein

6 maart 2007

Bisschop-coadjutor Van den Hende dronk dinsdagochtend 6 maart 2007 koffie op het voorplein van het bisschopshuis. Zo deed hij mee aan de koffiestop die Benedict Laval en Myriam de Jong-Smits in het kader van de vastenaktie organiseerden.Beiden zijn, als medewerker van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Breda, belast met de diaconie.

Landelijke activiteit
Helaas regende het flink maar de sfeer was er niet minder om. “De koffiestop is een landelijke activiteit, georganiseerd door de Bisschoppelijke Vastenaktie,” vertelt Benedict Laval. “We vragen hiermee aandacht voor hun projecten. Het bisdom Breda zet zich in voor Ghana. In de Veertigdagentijd bezinnen we ons op recht en onrecht in de wereld. We schenken zuivere en eerlijke koffie. Hierdoor wijzen we de mensen op de onrechtvaardige handelsverhoudingen in de wereld.”

Uitnodiging om stil te staan bij (on)rechtvaardige verhoudingen in de wereld
Volgens bisschop-coadjutor Van den Hende ligt dit helemaal in de lijn van de Veertigdagentijd. “De veertigdagentijd is de periode waarin we ons voorbereiden op Pasen. Jaarlijks grijpen we in geloof de kans ons leven opnieuw af te stemmen op het leven van Christus. We doen dit door meer toeleg op het gebed, meer aandacht voor de naastenliefde en een intensievere viering van de sacramenten zoals het sacrament van boete en verzoening én de eucharistie. God dienen én aandacht hebben voor je naaste liggen in elkaars verlengde. Bidden tot God én menselijke solidariteit gebeuren in kracht van dezelfde Geest. Ons leven opnieuw afstemmen op God en onze medemens is verbonden met het verlangen naar vrede en het ijveren voor gerechtigheid. De koffiestop van vandaag is een uitnodiging om stil te staan bij (on)rechtvaardige verhoudingen in onze wereld van vandaag, in het licht van onze band met God en onze medemens.”

.

.

Andere berichten