Kloosterlingen Heilige Driehoek organiseren bijzondere Kloostertocht (13-14 mei)

9 april 2015

Onder het motto ‘Tot het Licht wordt’ organiseren de kloosterlingen van de drie religieuze gemeenschappen van ‘de Heilige Driehoek’ in Oosterhout een Kloosternacht voor jonge mensen (16-35 jaar) van woensdag 13 mei op donderdag 14 mei.

Jaar van het Religieuze Leven en Jaar van het Gebed
De kloosterlingen uit de Heilige Driehoek roepen op en nodigen jongeren uit om mee te trekken naar de drie huizen van de Heer in één kloosternacht. In een persbericht leggen ze uit: “Paus Franciscus heeft het jaar 2015 uitgeroepen tot Jaar van het Godgewijde Leven. Wereldwijd worden allerhande initiatieven ontplooid om dit themajaar uit te werken en onder de aandacht te brengen. In het bisdom Breda werd hieraan voorafgaande, het Jaar van Gebed afgekondigd, dat op 31 mei 2015 wordt besloten. Heel dichtbij, in de Heilige Driehoek te Oosterhout, hebben daarom de drie kloostergemeenschappen die daar gevestigd zijn, in gezamenlijkheid een evenement ontwikkeld om gehoor te geven aan de beide oproepen van paus Franciscus en bisschop Liesen.”

Uitnodiging
Het bisdom ondersteunt deze activiteit graag. Het bisdom heeft de uitnodiging doorgestuurd aan jongeren en op Facebook JongBreda geplaatst. Pastorale beroepskrachten in het bisdom ontvingen een poster met de informatie en worden gevraagd om te helpen bekendheid te geven aan de Kloosternacht door deze posters te verspreiden en jongeren op de Kloosternacht te attenderen.

Het religieuze leven
Met het Jaar van het Religieuze Leven (29 november 2014 – 2 februari 2016) heeft paus Franciscus de betekenis van de eigen christelijke roeping tot het religieuze leven en die van religieuzen voor het leven van de Kerk onder de aandacht gebracht. De Kloosternacht die door de gemeenschappen van de ‘Heilige Driehoek’ in Oosterhout wordt georganiseerd geeft een concrete invulling aan het Jaar van het Religieuze Leven voor jongeren. Het doorwaken van de nacht in stilte, gebed gesprek en de ontmoeting met mensen die hun leven radicaal aan God hebben gewijd, kunnen voor jongeren intense ervaringen met God, anderen en zichzelf zijn.

Zegen door de bisschop
De Kloosternacht begint om 19.00 uur in Sint-Catharinadal. Bisschop Liesen zal daar aanwezig zijn om met zijn zegen en zending de pelgrimstocht in te zetten. Vanaf 23.00 uur is het gezelschap welkom bij de leden van Chemin Neuf in de Sint-Paulusabdij. De kloostertocht wordt besloten in de Onze Lieve Vrouwe Abdij vanaf 03.00 tot 07.00 uur. Er zijn 100 plaatsen beschikbaar.

Inschrijving om als tochtgenoot mee te trekken of om als vrijwilliger te ondersteunen, is noodzakelijk en kan via Zuster Simone, E kloosternacht@gmail.com.

 

 

 

Andere berichten