KJD Festival 2015

10 juni 2015

Het KJD Festival vond dit jaar plaats op 6 en 7 juni op het terrein van Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. De organisatie liep er niet mee te koop, maar minstens één persoon had een T-shirt aan met daarop ‘KJD 2005-2015’. Het was het tweede lustrum van KJD, zoals ingevoerd ná de Wereldjongerendagen van Keulen 2005. Daarvoor bestond de KJD ook al als ontmoetingsdag georganiseerd door de WKJ, Werkgroep Katholieke Jongeren.

Jongeren waren op zaterdag vanaf 16.00 uur welkom op het kampeerterrein in de tuin van de Abdij Mariënkroon. ‘s Avonds was er al een afwisselend programma met muziek, gebed en gezelligheid. Dat werd doorgezet op de zondagmorgen toen druppelsgewijs de bezoekers zich bij de ingang meldden. Uiteindelijk was het terrein goed vol toen iedereen zich verzamelde voor de eucharistieviering.

Sacramentsdag
Mgr. Van den Hende was hoofdcelebrant in de viering en verzorgde de homilie. Mgr. Liesen en hulpbisschop Mutsaerts van het bisdom ‘s-Hertogenbosch concelebreerden, evenals de priesters die aanwezig waren. De Kerk vierde deze zondag Sacramentsdag.

“Juist vandaag op het hoogfeest van Sacramentsdag mogen we benadrukken hoe belangrijk de eucharistie voor ons is: bron en hoogtepunt,” preekte bisschop Van den Hende. “Ik heb vanochtend veel kraampjes gezien en enthousiaste mensen, maar wie je het ook vraagt: de viering van de eucharistie wordt het hoogtepunt genoemd van deze dag,” vertelde hij. “Want we zijn niet alleen maar bezig met hoe we de boel hier opgebouwd hebben en straks ook weer afbreken, maar vooral met dat we hier bijeen zijn op uitnodiging van de Heer. Alles wat we hier te koop aan bieden en waar we aandacht voor vragen is ten diepste een uitnodiging om je leven in te richten met Christus.”

Een van de stands was van het bisdom Breda. Daarin was onder meer materiaal te vinden over de Wereldjongerendagen en vormingsaanbod van het bisdom.

Jong Katholiek
Het KJD Festival is de jaarlijkse landelijke ontmoeting voor tieners en jongeren in de leeftijd van 12 t/m 30 jaar. De organisatie van het KJD Festival wordt gecoördineerd vanuit Jong Katholiek, de jongerenafdeling van de Nederlandse Kerkprovincie.

(Bron: website bisdom Rotterdam)

(Foto: P. van Mulken/Bisdom Rotterdam)

 

Andere berichten