Kerstvieringen in de H. Antoniuskathedraal

22 december 2011

Op de website van de H. Antoniuskathedraal zijn de vieringen van Kerstmis gepubliceerd. Bisschop Van den Hende zal op Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag celebrant zijn in de vieringen. Op Kerstavond heeft hij verplichtingen in het Bisdom Rotterdam. Mgr. A. Hurkmans, bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch, is bereid gevonden voor de Vigiliemis op kerstavond om 21.30 uur. Rector N. Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk is hoofdcelebrant van de nachtmis om 0.00 uur.

Zaterdagavond 24 december: Vigiliemis om 21.30 uur, celebrant mgr. Hurkmans
Mgr. A. Hurkmans, bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch celebreert op zaterdagavond 24 december om 21.30 uur de Vigiliemis van Kerstmis. De vigiliemis is de vooravondmis van het Kerstfeest en wordt op de avond, enkele uren na de Vespers, gevierd. De viering wordt gekenmerkt door een sterke heilsverwachting. De openingszin luidt: “Heden zult gij weten dat de Heer ons komt redden en morgen zult ge Zijn heerlijkheid zien.” De kathedrale cantorij, onder leiding van Jan Schuurmans, verzorgt de gezangen.

Zaterdagavond 24 december: Nachtmis om 0.00 uur, celebrant rector Schnell
Om 0.00 u. is rector drs. N. Schnell, rector van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, de hoofdcelebrant van de nachtmis. Ook hieraan verleent de kathedrale cantorij haar medewerking. Tijdens deze viering leest de Kerk het evangelie van de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem (Lc. 2,1-14).

Zondag 25 december: Dagmis om 10.30 uur, celebrant mgr. Van den Hende
Op Kerstochtend viert mgr. H. van den Hende, apostolisch administrator van het bisdom van Breda en bisschop van het bisdom van Rotterdam, om 10.30 uur de dagmis in de kathedraal. De kathedrale cantorij zingt tijdens de viering. In de dagmis verkondigt de proloog van het Johannesevangelie het mysterie van de menswording van Gods Zoon (Joh. 1, 1-18).

Zondag 25 december: Bijeenkomst voor de kinderen om 15.00 uur, met mgr. Van den Hende en diaken de Weerd
Om 15.00 uur vindt in de kathedraal de jaarlijkse viering met de kinderen bij de kerststal plaats. Dit is een viering waarbij de kinderen van twee tot acht uitgenodigd worden om bij het kribje te komen kijken naar het Kindje Jezus, te luisteren naar het kerstverhaal, samen te bidden en kerstliedjes te zingen. Bisschop Van den Hende leidt samen met diaken R. de Weerd deze viering. Kinderen, ouders, grootouders en overgrootouders zijn van harte uitgenodigd.

Maandag 26 december: Eucharistieviering Tweede Kerstdag om 10.30 uur, celebrant mgr. Van den Hende
Op maandag 26 december (Tweede Kerstdag) viert de Kerk het feest van de heilige Stephanus. Om 10.30 uuur is mgr. Van den Hende de hoofdcelebrant in deze viering in de H. Antoniuskathedraal. Er is samenzang.

Zaterdag 31 december: Eucharistieviering om 17.00 uur (H. Catharinakerk)
Op zaterdag 31 december is om 17.00 u. de eucharistieviering in de H. Catharinakerk op het Begijnhof. Er is samenzang.

Zondag 1 januari: Eucharistieviering om 10.30 uur, celebrant mgr. Van den Hende
Op zondag 1 januari viert de Kerk het hoogfeest van de heilige Maria, Moeder van God. Om 10.30 uur is de eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal. Mgr. Van den Hende is de hoofdcelebrant. Het herenkoor onder leiding van Jan Damen verleent zijn medewerking.

 

Andere berichten