Kerststallen in de Sint Josephkerk

20 december 2006

In de week van 8 tot en met 17 december 2006 was in de Roosendaalse Sint Josephkerk een kerststallententoonstelling. De tentoonstelling vond plaats onder auspiciën van de Werkgroep Spirit in de Stad. Verschillende particulieren lieten hun eigen kerststal zien zodat een variëteit aan kerststallen te bezichtigen was. In de afsluitende viering op zaterdag 16 december vertelden Hennie van Hattem en Marc Bollerman van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Breda het kerstverhaal van Herman van Veen. Zij illustreerden dit kerstverhaal met afbeeldingen uit de christelijke kunst. Het koor Sacra Musica onder leiding van Martijn Smits luisterde de viering op. Ongeveer 200 personen woonden deze bij.

Bijzondere kerststal
Jac Smits van de Werkgroep Spirit in de Stad vertelt graag over de verschillende stallen die er te zien zijn. “Hier is een kerststal uit 1948,” wijst hij. “Hij is gemaakt door een jongen van tien jaar uit Nispen. Hij wilde hem zijn oma cadeau doen. Het plaatje heeft hij erin geplakt. Later heeft hij van zijn spaargeld de beeldjes gekocht. We hebben hier ook de kerststal uit de voormalige Heilig Hartkerk te Roosendaal. Deze is in 1944 gemaakt door onderduikers in een tehuis van ongehuwde moeders te Haarlem.”

Interesse van scholen

Het is opmerkelijk hoe wijd verbreid de kerststal is. Er zijn kerststallen uit Rusland, de Oekraïne, Ghana en Mexico. De werkgroep probeert ook de jeugd te interesseren voor het Kerstfeest. “De Vondelschool te Roosendaal heeft speciaal een kerststal voor de tentoonstelling gemaakt. We hopen dat er volgend jaar meer scholen meedoen,” zegt Smits.
“Wel zijn er 400 leerlingen van basisscholen in de kerk geweest om de tentoonstelling te bezoeken. Onder hen waren ook Marokkaanse en Turkse kinderen. Je vertelt alle kinderen iets over de betekenis van het kerstfeest. Tegelijkertijd geef je uitleg over alles wat in de kerk te zien is. Op deze manier schep je een band tussen scholen en kerk.” Smits vindt dit belangrijk. “Ik organiseer graag. Ik ben ook betrokken bij verschillende muziekuitvoeringen die in deze kerk plaats vinden. De Sint Josephkerk heeft een goede akoestiek. Daarom treden koren hier graag op. Op deze manier breng je mensen niet alleen samen maar ook samen in de kerk.”

Andere berichten