Kerstposter Week Katholiek Onderwijs ook in de parochies

17 december 2019

Van 9 september 2019 tot en met 4 oktober 2019 hield de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) de Week van het Katholiek Onderwijs. Vanwege de verbinding met Kerst ontvingen alle parochies in het bisdom Breda de campagneposter die bij deze week hoort. Op de poster staat het kindje Jezus centraal. Scholen in het bisdom kregen de poster en het bijbehorende lesmateriaal al eerder. De campagne is erop gericht om scholieren te helpen om zich te bezinnen op het Kerstfeest.

“Met de poster en het lesmateriaal hopen we erop dat kinderen de link leggen tussen wat zij op school over het kerstverhaal horen en wat er in de kerk gevierd wordt.”

“De Week van het Katholiek Onderwijs stond dit jaar in het kader van de heilige Franciscus van Assisi en zijn liefde voor de schepping,” vertelt Stan van Ommen, bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs. “In het lesmateriaal komt paus Franciscus en zijn encycliek Laudato Sì naar voren. Deze gaat over de zorg voor de aarde als gemeenschappelijk huis. De kerstposter laat ons een kindje Jezus zien, omringd door de os en de ezel uit de kerststal en een bonte verzameling vogeltjes. Beiden zijn een verwijzing naar Franciscus, die de eerste kerststal heeft gemaakt en die een preek hield voor de vogels.”

Van Ommen: “Met de poster en het lesmateriaal hopen we erop dat kinderen de link leggen tussen wat zij op school over het kerstverhaal horen en wat er in de kerk gevierd wordt.”

Andere berichten