Kerstmis geen verjaardag

20 december 2006

In een interview met Jan Peeters van het Katholiek Nieuwsblad, dat op vrijdag 22 december verschijnt, gaat bisschop-coadjutor Van den Hende in op de betekenis van het kerstfeest. Hij plaatst Kerstmis nadrukkelijk in het licht van Pasen. "Anders wordt het een soort verjaardag," zegt hij. "In het licht van Pasen heeft Hij alles voor ons willen geven, ook met ons willen delen in lijden en sterven. En in het licht van de Verrijzenis kunnen we ook echt zeggen dat Hij die het licht van de wereld is, ook over dit sterfelijk leven heen onze toekomst aangeeft." Bisschop-coadjutor Van den Hende wijst erop dat, historisch gezien de zondagse viering er het allereerste was, toen het  Paastriduum en later de Kerstviering. 

Voorbereidingstijd
Voor bisschop-coadjutor Van den Hende is de voorbereidingstijd op het kerstfeest heel wezenlijk. "Verwacht ik Hem ook echt? Of is het een verjaardag?" Hij beseft dat het in de moderne wereld moeilijk is als individu de voorbereiding op Kerstmis te beginnen en tot het einde toe te beleven. "Het is daarom belangrijk dat je dat in de context van de kerkgemeenschap doet, dat je dat samen doet en beleeft in de liturgie." Daarnaast kun je volgens bisschop-coadjutor Van den Hende deze voorbereiding ook thuis doen. "Door elke dag zo’n luikje van de adventskalender open te doen. Maar dan niet met een bolle kerstman erachter, maar met een religieus motief."

Voor het volledige interview zie: www.katholieknieuwsblad.nl

 

 

 

Andere berichten