‘Kerksluiting doet nu eenmaal pijn’. Interview met bisschop Liesen over kerkgebouwen

16 januari 2013

Op zaterdag 12 januari 2013 publiceerde Dagblad BN/De Stem een interview van Jan Reijnders met bisschop Liesen over kerksluitingen in het bisdom Breda.

Gebouwenplannen van de parochies
De bisschop plaatst kerksluiting in de context van de oprichting van nieuwe parochies. Daarom doet de bisschop liever geen uitspraken over het precieze aantal te verwachten kerksluitingen. Samengevoegde parochies worden immers gevraagd een parochieplan te maken met een gebouwenplan. “Er ligt hier op het bisdom geen masterplan van de kerken die moeten sluiten en die overblijven. De parochie bepaalt hoeveel kerken ze nodig heeft.” De parochie doet dat op basis van criteria, die mede door het bisdom worden aangereikt.

‘Kerksluiting doet pijn’
De bisschop erkent dat kerksluiting pijn doet. “Voor mensen in een dorp of een wijk in de stad is de kerk een gebouw met een bepaalde waarde voor de gemeenschap. En voor de gelovigen in die gemeenschap is het nog veel meer: een thuisplek. De plaats waar ze gedoopt, gevormd en vaak ook getrouwd zijn, waar ze hun ouders begraven hebben. Ik vlak dat belang zeker niet uit. Voor ons – in kerkelijke termen – noemen we het kerkgebouw het Huis van God. Maar toch: het is ook niet meer dan dat gebouw. Als de nieuwe, grotere parochie dat gebouw niet meer nodig heeft en de parochianen vraagt om naar een ander gebouw te gaan, dan doet dat pijn. Die pijn kan ik niet wegnemen.”

Voor de volgende generatie
“Ik wil dat die nieuwe, grotere parochies levende gemeenschappen zijn. Het geloof heeft dat nodig, we willen de volgende generatie die schat aanreiken. Daar wil ik alles voor doen. Het probleem van de gebouwen is daaraan ondergeschikt, dat is zo, ” zegt de bisschop verder in het interview.

Binnen de nieuwe parochies is het van belang dat mensen samenkomen om eucharistie te vieren. “De zondagse viering is de viering van de Dag des Heren. De eucharistie is de bron en het hoogtepunt van onze geloofsbeleving. Dat willen we voor iedereen mogelijk maken. De pastorale component is voor ons belangrijker dan de gebouwencomponent,” aldus bisschop Liesen, die uiteindelijk dan toch de verwachting uitspreekt dat er over tien jaar nog vijftig tot tachtig kerkgebouwen als kerk zullen functioneren.

Het interview met bisschop Liesen in BN/De Stem.

Kerkgebouwen in het bisdom van Breda

  • Eind 2011 telde het bisdom van Breda 150 kerkgebouwen:
    103 kerkgebouwen in de provincie Noord-Brabant, en 47 in de provincie Zeeland.
  • In 2005 was dat 155 kerkgebouwen:
    107 kerkgebouwen in de provincie Noord-Brabant, en 48 in de provincie Zeeland.
  • In 2000 was dat 171 kerkgebouwen:
    121 kerkgebouwen in de provincie Noord-Brabant, en 50 in de provincie Zeeland.

Daarmee is in elf jaar tijd het aantal kerkgebouwen in het bisdom verminderd met 21, dat is 12%.

Kerkgebouwen in het bisdom van Breda: 

  2000 2005 2011
Noord-Brabant 121 107 103
Zeeland 50 48 47
Totaal 171 155 150

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Het sluiten van kerkgebouwen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van parochies en het bisdom. Kerkgebouwen zijn eigendom van de parochie, maar de parochie heeft op cruciale momenten overleg met het bisdom, wanneer een besluit van de bisschop nodig is of een machtiging van de econoom. Daarbij worden verschillende factoren tegen elkaar afgewogen, zoals de te verwachte kosten aan het gebouw, de staat van de gebouwen, het aantal deelnemers aan de eucharistievieringen en de zichtbare betrokkenheid van parochianen.

 

Andere berichten