Kerk van God en Kerk van mensen: een vastenbrief ter bemoediging

4 maart 2011

Op 9 maart begint de Veertigdagentijd. Deze periode van het kerkelijk jaar is een tijd van gebed, het betrachten van soberheid en meer toeleg op de dienst aan de naaste. Bij deze gelegenheid schrijven de bisschoppen van Nederland een Vastenbrief met als titel Kerk van God en Kerk van mensen. De brief wordt vergezeld door een voorleesbrief die tijdens het eerste weekend van de Veertigdagentijd in de liturgievieringen gelezen wordt.

Liturgische tijd
In deze brief staan de bisschoppen stil bij de liturgie van de Veertigdagentijd. Ze beperken zich bewust niet tot deze periode van het kerkelijk jaar maar gaan ook in op de Paastijd en het Pinksterfeest. De brief kan dan ook als Paasbrief beschouwd worden. “Het geloof van de eerste leerlingen groeide in de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren. Ook onze band met Christus en Zijn Kerk kan door bezinning en deelname aan de liturgie gedurende deze vijftig dagen groeien,” schrijven zij.

Concrete suggesties
De bisschoppen nodigen de gelovigen uit tijdens de Veertigdagentijd bewust deel te nemen aan de eucharistievieringen en andere liturgische vieringen. “Deelname aan de dynamiek van de liturgie tussen Aswoensdag en Pinksteren kan ook in ons leven dynamiek brengen.”
De bisschoppen sporen de kerkleden aan deel te nemen aan de Vastenaktie. “Door ons te verdiepen in de projecten van de Vastenaktie worden we ons meer bewust van de eigen situatie en de vaak benarde situaties in het Zuidelijk Halfrond.”
Tot slot suggereren ze parochies tussen Aswoensdag en Pinksteren aan het begin van vergaderingen een half uur vrij te maken voor geloofsgesprek.

De bisschoppen hopen dat deze brief velen zal bemoedigen op hun weg door het leven.

De vastenbrief van de Nederlandse bisschoppen is te downloaden via:
http://katholieknederland.nl/documents/kn_724770_vastenboodschap%20bisschoppen.pdf

De voorleesbrief van de Nederlandse bisschoppen is te downloaden via:
http://katholieknederland.nl/documents/kn_724772_voorlees%20vastenbrief%202011.pdf

Lees ook de vastenboodschap 2011 van paus Benedictus XVI. Deze is te downloaden via:
http://www.katholieknederland.nl/documents/kn_724533_vastenboodschap%202011.pdf

 

 

Andere berichten