Kardinaal Turkson bezoekt Oudenbosch

11 september 2012

Zondag 16 september 2012 is kardinaal P. Turkson de hoofdcelebrant in een pontificale eucharistieviering in de basiliek van de HH. Aagatha en Barbara in Oudenbosch (11.00 uur). Rector Schnell zal kardinaal Turkson als gast ontvangen te Hoeven, op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Er zal onder meer een korte ontmoeting met de studenten plaatsvinden.

Honderd jaar basiliek
Dit jaar viert de parochie van de HH. Agatha en Barbara dat haar parochiekerk op 11 juli 1912 tot basiliek verheven werd. Sinsdien onderhoudt ze een sterke band met de Heilige Stoel. Vrijdag 14 september, het feest van de Kruisverheffing, is de wijdingsdag van de kerk.

Celebranten en gasten
Naast kardinaal Turkson conclebreren onder anderen de apostolisch nuntius mgr. Dupuy, de abt van de Sint Bernardusabdij te Bornem L. van Schaverbeeck ocist., de bisschoppelijk vicarissen P. Verbeek (eerder rector van de basiliek), en W. Wiertz, mgr. H. Lommers, kanselier van het bisdom van Breda en pastoor M. Prasing, de huidige rector van de basiliek. Buiten deze geestelijken concelebreren nog verschillende priesters die in Oudenbosch woonachtig zijn of een band met de basiliek hebben.

Vanuit de burgerlijke overheid zal onder meer W. van der Donk, commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant de eucharistieviering bijwonen. Een projectkoor, bestaande uit leden van verschillende Oudenbossche koren, verzorgt de gezangen. Dit koort zingt de Missa Festare. Wim Lazeroms componeerde deze Mis bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Oudenbosch Mannenkoor in 2011. Het is een Mis voor harmonie en koor. Ze wordt voor de tweede maal uitgevoerd.

Band met Rome en het bisdom van Breda
Volgens pastoor Prasing zijn er verschillende redenen om kardinaal Turkson uit te nodigen. “Allereerst is hij de president van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede, Justitia et Pax,” zegt hij. “Het jubileumjaar staat in het teken van de zeven werken van barmhartigheid en dat sluit goed aan. Door hem uit te nodigen bevestigen we onze hechte relatie met Rome.”

“Ten tweede heeft kardinaal Turkson verschillende banden met Nederland en ons bisdom in het bijzonder. Hij is een Ghanees. In Ghana is hij gevormd door Nederlandse missionarissen, leden van de Sociëteit van de Afrikaanse Missiën (SMA). Kardinaal Turkson komt regelmatig in hun missiehuis in Cadier en Keer,” weet Prasing. “Toen hij in Rome van 1987 tot 1992 aan het Pauselijk Bijbelinstituut studeerde, woonde hij in het Nederlands College. Destijds was daar mgr. Muskens, de emeritus-bisschop van Breda, rector,” vertelt pastoor Prasing. “In die jaren studeerden daar ook mgr. Van den Hende en de huidige bisschop van Breda, mgr. Liesen. Later, in 1994, was mgr. Turkson mede-consecrator van bisschop Muskens.”

Naar het voorbeeld van de Sint Pieter
De basiliek van Oudenbosch is in 1880 gebouwd naar het voorbeeld van de Sint Pieter te Rome. Enkel de voorgevel is gebouwd naar het model van de Sint Jan van Lateranen. Ook in het interieur herinneren verschillende elementen ons aan de Sint Pieter, zoals het hoogaltaar en de stoel van Petrus. De kerk is gebouwd op instigatie van pastoor W. Hellemons, cisterciënzer van de abdij van Sint Bernardus te Bornem.

Zouaven
Pastoor Hellemons was een groot propagandist voor de zouavenbeweging. De zouaven hielpen in de jaren zestig van de negentiende eeuw paus Pius IX bij de verdediging van de Kerkelijke Staat tegen de voorstanders van de Italiaanse eenwording. Een relatief groot contingent Nederlandse jongemannen heeft aan deze strijd meegedaan. Zij vertrokken vanaf het station in Oudenbosch. Het Zouavenmuseum, dat gevestigd is in het voormalige gemeentehuis, houdt de herinnering aan hen levend.

Over kardinaal Turkson, klik: hier

 

Andere berichten