Kardinaal Eijk naar Synode Gezin in oktober 2015

2 februari 2015

Van 4 tot en met 25 oktober 2015 wordt in Rome een Gewone Bisschoppensynode gehouden met als thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld’. De Nederlandse bisschoppen hebben recent kardinaal Eijk gekozen als hun afgevaardigde om de synode in oktober bij te wonen.

Als eventuele vervanger van kardinaal Eijk is Mgr. Liesen, de bisschop van Breda, gekozen. Ook bij de Buitengewone Bisschoppensynode van vorig jaar was kardinaal Eijk aanwezig, omdat daar krachtens de statuten ervan de voorzitters van alle bisschoppenconferenties aan deelnemen.

De secretaris-Generaal van de Bisschoppensynode, kardinaal Baldisseri heeft afgelopen weekend de namen van de deelnemers aan de synode, voor zover deze bekend zijn, openbaar gemaakt.

Andere berichten