Kanselboodschap Maria vespervieringen

27 november 2008

In december gaat bisschop Van den Hende voor in drie Maria vespervieringen in de dekenaten van het bisdom van Breda. De vespervieringen vinden plaats als voorbereiding op de diocesane bedevaart naar Lourdes (mei 2009) en staan in het teken van het thema waaronder het bisdom naar het bekende bedevaartsoord pelgrimeert: ‘Mij geschiede naar Uw woord’.

Maria: voorbeeld van geloof
Vanuit het thema van de bisdombedevaart naar Lourdes wordt in de advent, de periode naar Kerstmis toe, speciaal licht geworpen op de rol van Maria. Maria is een voorbeeld van geloof, van in vertrouwen ja zeggen als God je roept en meewerken aan Gods plan van liefde voor iedere mens.

Kanselboodschap
Om aandacht te vragen voor de Maria vespervieringen in de vieringen van het weekend van 29-30 november en (voor het dekenaat Zeeland) in de vieringen van het weekend van 6-7 december, is voor parochies een kanselboodschap gemaakt. Klik hier.

‘Mij geschiede naar Uw woord’
Bisschop Van den Hende: “Maria gaat ons voor op de weg van het geloof. In haar voetspoor worden ook wij – gelovigen en pelgrims anno 2008 en 2009 – geroepen om ons te laten leiden door het Woord van God.”

Bij het Woord van God moeten we niet alleen denken aan het geschreven woord, de Bijbel, maar in de gemeenschap van de Kerk ook aan het woord van de verkondiging in de liturgie en in de catechese en aan de dienst aan de naaste in Christus’ Naam.

De Maria vespervieringen vinden plaats op:

  • Woensdag 3 december om 19:00 uur voor dekenaat Het Markiezaat in de H. Moeder Gods kerk, Pres. Kennedylaan 73 in Roosendaal. 
  • Zondag 7 december om 16:00 uur voor dekenaat Zeeland in de Maria Magdalenakerk, Singelstraat 9 in Goes. 
  • Zondag 7 december om 19:30 uur voor dekenaat Zeeland in de Willibrordusbasiliek, Steenstraat 2 in Hulst. 
  • Woensdag 10 december om 19:30 uur voor dekenaat De Baronie in de Mariakerk van de Jeruzalemparochie, Mariaplein 1 in Breda.

Bij de vespervieringen zal informatie beschikbaar zijn over de bisdombedevaart. Informatie over de bedevaart staat ook op deze site onder de menuknop ‘lourdes 2009’.


 

Andere berichten