Jury Antoniusprijs voor diaconie samengesteld

19 februari 2014

Onlangs is de jury voor de Antoniusprijs voor diaconie samengesteld. Voorzitter is diaken Wim Tobé. Bisschop Liesen zal de prijs op zondag 1 juni uitreiken, de zondag met speciale aandacht voor diaconie.

Samenstelling jury
De jury bestaat verder uit Niek van Waterschoot, pastoraal werker in de H. Elisabthparochie (Midden-Zeeuws-Vlaanderen), mevr. Leny Poppe-De Loof, burgemeester van de gemeente Zundert, diaken Jan van Steenoven, diaken van de samenwerkingsverbanden Zundert en Rucphen, en mevr. Carlin Gommers, bestuurslid van de Diocesane Caritasinstelling.

“Bij de samenstelling van de jury is er op gelet dat verschillende geledingen uit de kerkelijke en maatschappelijke wereld vertegenwoordigd zijn. Zo is de winnaar van de vorige prijs (Niek van Waterschoot) vertegenwoordigd, en ook mensen uit het pastoraat en de bestuurlijke wereld. Nadrukkelijk is gekozen voor een vertegenwoordiger van de Caritasbesturen,” aldus diaken Tobé.

Inzendingen
“Tot 1 maart 2014 kunnen inzendingen naar het bisdom gestuurd worden. Als we de laatste inzending binnen hebben worden deze gekopieerd en doorgeleid naar de juryleden. We maken in de loop van het voorjaar een afspraak om de bevindingen op elkaar af te stemmen en de winnaar aan te wijzen. We hopen dit proces eind april afgerond te hebben,” vervolgt hij.

Er zijn al een aantal inzendingen binnen. “De Antoniusprijs is een prijs voor diaconie. Bij de beoordeling van de projecten letten we er nadrukkelijk op of er een relatie is tussen geloof en samenleving. De bron van waaruit een project georganiseerd wordt, is voor de jury wel degelijk van belang.”

Antoniusprijs voor diaconie
Het bisdom stelde in 1995 de Bisschop Ernstprijs in, een aanmoedigingsprijs voor parochiële of regionale activiteiten op het gebied van Kerk en samenleving. Dit was een tweejaarlijkse prijs. In 2014 wordt deze prijs voor het eerst uitgereikt als ‘Antoniusprijs’. Het is de bedoeling dat dit om de vier jaar gebeurt.

Volgeling van Franciscus
Met de naam verwijst de Antoniusprijs naar de heilige Antonius van Padua, een van de eerste volgelingen van Franciscus. Antonius van Padua leefde van 1195 tot 1231. Hij was een gekend theoloog en predikant. Hij leefde in een tijd dat de geldeconomie ontstond en door woeker velen zich verrijkten ten koste van de armen. In zijn preken keerde hij zich fel tegen deze praktijken. Hij riep de rijken op oog te hebben voor de armen en solidair met hen te zijn.

 

Andere berichten