Jubileum 70 jaar Maria Ommegang in Bergen op Zoom

24 juni 2014

Op zondag 29 juni om 15.00 uur trekt de Maria-Ommegang door Bergen op Zoom. De processie start om 15.00 uur, vanaf het Markiezenhof in deze stad. Ze eindigt op de Grote Markt.

Het hele weekend staat Bergen op Zoom in het teken van de Ommegang. Op vrijdag 27 juni zal er in de 19.00 uur in de Gertrudiskerk een eucharistieviering ter ere van Maria zijn. Vicaris Paul Verbeek en pastoor van Bergen op Zoom is de hoofdcelebrant. Fredi Timmermans, pastoraal werkster in de LieveVrouweparochie in Bergen op Zoom, verleent liturgische assistentie.

‘Night fever’ en Mariavesper
De eucharistieviering vormt het begin van de ‘Night fever’. Er is aanbidding. Mensen worden uitgenodigd om in de kerk te bidden voor het Allerheiligste en een kaarsje op te steken bij het Allerheiligste of bij het processiebeeld van de Maria-ommegang. Zo wordt Maria in het licht gezet.

Op zaterdag 28 juni is er een gezongen Mariavesper in de Gertrudiskerk. Tijdens deze vespers wordt het processiebeeld plechtig voor het altaar geplaatst. Op 29 juni vindt in deze kerk om 10.00 uur een eucharistieviering plaats. Pastoor-vicaris Verbeek is de hoofdcelebrant. De gezangen worden verzorgd door de Hortus Musicus Religiosus.

Jubileum: 70 jaar Maria-ommegang
De Maria Ommegang viert dit jaar haar zeventigste verjaardag. Zeventig jaar geleden is Bergen op Zoom bevrijd. Kapelaan Ooijens, destijds kapelaan van de parochie van de heilige Maagd in het centrum van de stad, beloofde Maria tijdens deze oorlog dat er jaarlijks een ommegang ter harer ere door de stad zou trekken als de stad voor ernstige oorlogsschade behoed werd. Dit gebeurde en sindsdien uit de Bergse bevolking haar dankbaarheid jegens Maria door de Maria Ommegang.

Veiligheid en bescherming
Via de nieuwsbrief van de vicariaten nodigden vicaris Paul Verbeek en vicaris Wiel Wiertz iedereen van harte uit voor de Maria Ommegang. Elk jaar heeft de Ommegang een bijzonder thema. Dit jaar luidt het thema: ‘Strijd, vlucht, redding… Maria onze toevlucht’. De organisatoren knopen met dit thema ook aan bij een andere herdenking. Honderd jaar geleden begon de Eerste Wereldoorlog die Europa voorgoed veranderde. Nederland wist weliswaar zijn neutraliteit te bewaren, maar België raakte betrokken bij de oorlog. Veel Belgen ontvluchtten hun land en werden in Brabantse plaatsen als Bergen op Zoom en Roosendaal gastvrij onthaald.

“Tijdens dit jubileum staan we niet alleen stil bij de bevrijding van de Tweede wereldoorlog en de belofte van kapelaan Ooijens om Maria ter eer een dankstoet te brengen. We gedenken ook de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal bleef, bood Bergen op Zoom aan duizenden vluchtelingen uit Vlaanderen onderdak. Mensen die alles achterlieten om bij ons de strijd te ontlopen en veiligheid te zoeken. Gelukkig konden we dat toen bieden. Zoals al 70 keer de beschermende mantel van Maria Bergen op Zoom veiligheid biedt, zo bood de bevolking massaal veiligheid aan onze Zuiderburen. Deze herdenking stelt ons de vraag of we in 2014 net zo gastvrij willen en kunnen zijn aan mensen die veiligheid en bescherming zoeken bij ons,” schrijven de bisschoppelijke vicarissen Verbeek en Wiertz in de vicariaatsnieuwsbrief.

Uittocht en bevrijding
In de Maria Ommegang gaan geloof en cultuur hand in hand. De deelnemers beelden door gezang en dans episoden uit het Oude en Nieuwe Testament uit. Dit jaar is er, gezien het thema, bijzondere aandacht voor de uittocht uit Egypte,de bevrijding van Israël uit de slavernij. Vanwege het zeventigjarig jubileum trekken de vaandels van Mariabedevaartplaatsen uit de omgeving van Bergen op Zoom en diverse andere Mariabeelden uit Zeeland, zoals de Mariabeelden uit Clinge en Kwadendamme mee. De ommegang wordt afgesloten door het Mariabeeld uit Bergen op Zoom dat sinds 1960 mee trekt. Dit staat door het jaar opgesteld in de Mariakapel van de voormalige kerk van de heilige Antonius abt in Nieuw Borgvliet.

In de Gertrudiskerk is een tentoonstelling bij gelegenheid van 70 jaar Maria-Ommegang. De “gast-madonna’s” zijn er te zien. Daarnaast geeft de expositie geeft een beeld van 70 jaar Maria-Ommegang door herinneringen aan kapelaan Ooijens te tonen en een doorkijk in zeventig jaar Maria-Ommegang te bieden. De expositie is tot en met 28 juni dagelijks van 13.00 uur tot en met 16.30 uur te bezichtigen

In het Koetshuis van Het Markiezenhof is tot en met 5 juli 2014 werk van verschillende kunstenaars uit Bergen op Zoom te zien. Kunstenaars zijn van oudsher zeer betrokken bij het rijke historische verleden van de Maria Ommegang. De Zeven Vreugden van Maria vormen het centrale thema van de Maria Ommegang en worden door een tiental kunstenaars op een eigentijdse wijze uitgebeeld.

Voor meer informatie: www.mariaommegang.nl

 

Andere berichten