Jongerenplatform opent werkjaar met ‘Preünie’

10 september 2007

Op zondag 9 september verzamelden zich ongeveer veertig jongeren uit het bisdom Breda in Roosendaal voor de opening van het nieuwe werkjaar. De ingrediënten waren simpel: een parcours van vijf uitdagende spelen, die allemaal iets te maken hadden met geloofsbeleving bij jongeren, een barbecue en een eucharistieviering met bisschop-coadjutor Van den Hende. De sfeer zat er goed in en afgaande op de enthousiaste begroetingen tussen jongeren onderling kon je echt spreken van een ‘reüniegevoel’.

Nieuw jaarprogramma
Het jongerenplatform van het bisdom Breda organiseerde de middag om haar nieuwe jaarprogramma bekend te maken. Op een groot scherm, begeleid door stevige muziek, passeerden alle activiteiten de revue. Marc Bollerman, jongerenwerker van het bisdom, is zichtbaar trots op het platform: “Moet je zien wat ze allemaal van plan zijn. Er is in jaren niet zo’n gevuld programma geweest.”
Het aanbod varieert van de maandelijkse gebeden met liederen uit Taizé tot grote activiteiten als het misdienaarsweekend, Theater in de kerk, de jaarlijkse Mysterytour, de Summerschool die weer zal worden georganiseerd en ‘Lopend Vuurtje’, de diocesane navormseldag.


Projectmedewerker van het bisdom Breda voor onder meer het jongerenplatform Arwen Meulenbroek presenteerde het programma.

WJD Sydney
Veel activiteiten zullen in het teken staan van de voorbereiding op de reis naar Sydney in de zomer van 2008. Zo zullen er tal van acties zijn om extra geld in te zamelen en zijn er diverse bijeenkomsten voor geïnteresseerde jongeren. Inmiddels hebben al ruim 40 jongeren uit het bisdom aangegeven dat ze er over denken om mee te gaan. Een record voor Bredase begrippen.

De Preünie werd afgesloten met het aansteken van een grote kaars en het uitspreken van een zegenbede door bisschop-coadjutor Van den Hende, die met zijn aanwezigheid de hele dag opnieuw liet zien hoe belangrijk hij de aandacht voor jongeren vindt. Hij vroeg de aanwezige jongeren om de kaars mee te nemen naar alle activiteiten in het komende jaar.

U vindt alle activiteiten van het jongerenplatform op www.jongbreda.nl. Of klik hier.


Na het parcours van vijf spelen moest een letterraadsel worden opgelost (Let’s start the new year!)

Andere berichten