Jongerenbijeenkomsten van start

2 september 2015

In het bisdom Breda gaan dit nieuwe jaar jongerenbijeenkomsten van start. De eerste jongerenviering met ontmoeting vindt plaats op zondag 13 september in Breda. Om 10.30 uur wordt aangesloten bij de eucharistieviering in de kathedraal. Na de viering volgt een jongerenprogramma in de ruimte naast de kathedraal. De bisschop is celebrant in de eucharistieviering en houdt daarna voor de jongeren een inleiding over de zaligsprekingen.

Nina Mertens, sinds 1 juli 2015 projectmedewerkster op het gebied van het jongerenwerk, hoopt veel jongeren te mogen verwelkomen: “De vraag naar jongerenbijeenkomsten bleek te leven bij jongeren van het bisdom zelf en dit is iets wat het bisdom graag wil aanbieden.”

De bijeenkomsten zijn gericht op jongeren van 18 tot 30 jaar en bedoeld voor ontmoeting, geloofsverdieping en onderlinge uitwisseling. Nina: “Zo kan het gemeenschapsgevoel van jongeren en hun geloofsvorming diocesaan versterkt worden, wat als inspiratie kan dienen voor hun betrokkenheid op parochieel niveau.”

“Natuurlijk is hierbij sprake van een wisselwerking die beide kanten op werkt,” vervolgt ze. De jongerenbijeenkomsten zullen ongeveer één keer per maand plaatsvinden op verschillende plekken in het bisdom. In het algemeen wordt geprobeerd aan te sluiten bij de zondagse eucharistieviering in een van de parochies van het bisdom Breda, waarna er een apart programma voor de jongeren volgt in de middag.

Inhoudelijk staan de bijeenkomsten dit jaar in het teken van de zaligsprekingen (Matteüs 5). Nina: “Aan dit thema is veel aandacht geschonken door paus Franciscus, onder andere met het oog op de aanstaande Wereldjongerendagen in 2016 te Krakau. Het thema van de WJD dit jaar is ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’.”

Via de Facebook pagina ‘Jong Bisdom Breda’ zullen de data van de jongerenbijeenkomsten kenbaar worden gemaakt, evenals specifieke informatie over iedere bijeenkomst. De informatie zal ook gecommuniceerd worden via de website van het bisdom.

Jongerenbijeenkomst zondag 13 september 2015
H. Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8, Breda
10.30 uur: eucharistieviering met Mgr. Liesen
11.30 – 16.00 uur: o.a. kennismaking, lunch, een inleiding over de zaligsprekingen door de bisschop, stadswandeling en afsluitend gebedsmoment
16.00 uur: einde bijeenkomst met de mogelijkheid om nog even na te praten

Geef je op voor de bijeenkomst via het Facebook event op de ‘Jong Bisdom Breda’ pagina, of stuur een email naar E jong@bisdombreda.nl met daarin vermelding van je naam en mailadres.

De vraag van jongeren om een maandelijkse ontmoeting klonk onder meer tijdens Laaiend Vuur, de jongerenontmoetingsdag die op Tweede Pinksterdag 25 mei in Roosendaal werd georganiseerd door Jong Katholiek Roosendaal (JKR) in samenwerking met het bisdom Breda. (Foto: Lya van Dorst)

 

Andere berichten