Jongeren uit bisdom Breda vertrokken naar Taizé

30 april 2007

Zondag 29 april vertrok vanuit Breda een bus met jongeren naar Taizé voor de jaarlijkse Taizéreis. Dertig jongeren uit allerlei plaatsen in het bisdom Breda meldden zich aan voor een week van bezinning, gebed en ontmoeting op een heuvel in Frankrijk, waar al tientallen jaren jongeren gastvrij worden ontvangen door de broeders van Taizé.

Pelgrimage van vertrouwen
De uitnodiging van Taizé is er een van vertrouwen en hoop. Jongeren krijgen de kans om samen met honderden, zoniet duizenden leeftijdsgenoten een week lang mee te leven met de gemeenschap. Niet in luxe, maar sober, in tenten en barakken en met eenvoudig eten. Een week Taizé is geen vakantie. Het is een pelgrimage, een tocht naar je eigen binnenkant. De oecumenische gemeenschap nodigt jongeren uit om die reis te maken door drie maal per dag mee te doen aan het gebed van de broeders met de bekende Taizéliederen. Maar ook door elke dag met elkaar te spreken naar aanleiding van een dagelijkse Bijbeluitleg en samen het werk op te pakken dat gedaan moet worden op de heuvel.

Taizé in Breda
De reis wordt al enkele jaren georganiseerd. Steeds namen de jongeren van ‘Taizé in Breda’ de organisatie op zich. Sinds dit jaar doen zij dat samen met het jongerenplatform van het bisdom, waar het Taizégebed en de ontmoetingen in de geest van Taizé een centrale plaats in het programma hebben gekregen.
Marc Bollerman, jongerenwerker van het bisdom is blij met de aansluiting van Taizé in Breda en het jongerenplatform: “ De spiritualiteit van Taizé, het maandelijkse gebed en de jaarlijkse reis zijn een echte verrijking voor het programma van het platform. En wat veel belangrijker is: jongeren die meegaan naar Taizé komen bijna altijd rijker terug dan ze zijn gegaan. Het is een bijzondere plaats daar in Frankrijk. Zeg maar een plek waar de hemel de aarde heel dicht is genaderd.”

Voor meer informatie over het maandelijkse Taizégebed in Breda en op andere plaatsen in het bisdom: www.jongbreda.nl.

Andere berichten