Jongeren bisdom Breda terug uit Taizé

8 mei 2007

 Zondagavond 6 mei 2007 kwamen dertig jongeren uit het bisdom Breda terug van Taizé. Zij namen deel aan de reis die het Jongerenplatform van het bisdom in samenwerking met ‘Taizé in Breda’ organiseerde.

Teruggekeerd
Op zondag 29 april vertrokken de jongeren om een week mee te leven met de broeders van Taizé met wat inmiddels is gaan heten ‘een pelgrimage van vertrouwen’. Jongeren uit heel Europa en zelfs daarbuiten komen het hele jaar door samen voor één week van ontmoeting, gebed, zang en stilte op een heuvel in Frankrijk. Ze zijn teruggekeerd naar huis met de warmte en de aanmoediging van de gemeenschap van Taizé om thuis voort te zetten wat in Taizé is begonnen.

Verder gaan
Fredi en Linda, twee van de jongeren uit Breda, verzamelen jongeren om samen terug in Nederland het ontmoeten en bidden voort te zetten. Er worden plannen bedacht om net als in Taizé regelmatig samen te komen om samen met anderen na te denken over een bijbeltekst en de vraag te stellen wat die voor jongeren kan betekenen in hun dagelijks leven. Ingrid neemt zich voor om met haar pastoor te praten over meer aandacht voor stilte tijdens de liturgie. Stan zou wel wat willen doen met wat in Taizé wekelijks gebeurt rond het kruis: ieder krijgt de gelegenheid om bij het kruis in stilte een voorbede weg te leggen. Eva blijft langer in Taizé als ‘permanent’. Een ander besluit om in deze zomer haar vakantie in Taizé als vrijwilliger door te brengen. Weer een ander beslist om deel te nemen aan de internationale jongerenontmoeting die Taizé in december in Geneve organiseert.

‘Taizé in Breda’
De liederen van Taizé klinken nog lang door in de hoofden van de jongeren. Wellicht tot in de kerken van Breda. Op 20 mei komen ze weer samen tijdens het Taizégebed in Breda om samen foto’s te kijken en nog even terug te denken aan een bijzondere week.
Er zijn op verschillende plaatsen in het bisdom Breda regelmatig bijeenkomsten en gebedsdiensten zoals in Taizé. Bijvoorbeeld in Middelburg, Oudenbosch, Breda en Roosendaal. Voor meer informatie en (binnenkort) foto’s en een verslag van de reis: www.taizeinbreda.nl of www.jongbreda.nl.

Werken en eten
De broeders doen in in Taizé alles samen met de jongeren. Ook al het werk dat er op de heuvel is. Jongeren koken het (simpele) eten, verzamelen het vuilnis en weer andere jongeren zorgen ervoor dat niemand ‘verloren loopt’ tussen de honderden jongeren uit Europa. Er wordt veel gelachen en gedold. Maar ook veel gebeden en gepraat. Het is alsof dat in Taizé net even makkelijker is dan thuis. Een week Taizé betekent dan ook niet alleen gebed en het zingen van de liederen. Het betekent ook ontmoeting. Niet alleen de ontmoeting tussen jongeren onderling, maar ook de ontmoeting tussen de verschillende christelijke kerken. In Taizé wordt de oecumene geleefd.

Andere berichten