‘Johannes Paulus II: man van Christus, de Wereldkerk en Vaticanum II’

4 mei 2011

Tijdens een pontificale eucharistieviering vierde het bisdom van Breda in bijzondere samenwerking met de Poolse parochie Maximiliaan Kolbe in het bisdom op maandagavond 2 mei 2011 de zaligverklaring van Johannes Paulus II. De viering vond plaats in de H. Antoniuskathedraal te Breda.

Bisschop Van den Hende was de hoofdcelebrant. Vicaris-generaal V. Schoenmakers en pastoor S. Klim van de Poolse parochie ‘H. Maximiliaan Kolbe’ concelebreerden met een grote groep priesters uit het bisdom van Breda. De kathedrale cantorij onder leiding van J. Schuurmans verzorgde de gezangen.

Man van Christus en de wereldwijde Kerk
Bisschop Van den Hende belichtte in zijn homilie de betekenis van paus Johannes Paulus II. Hij tekende hem als een man van Christus, die tijdens zijn leven Christus als trouwe tochtgenoot had leren kennen. Paus Johannes Paulus II was een man van de Wereldkerk die door zijn reizen de eenheid van de Kerk, rond de stoel van Petrus, heeft bevorderd. Hij was ook een man van het Tweede Vaticaans Concilie. Als deelnemer destijds heeft hij door zijn inbreng het denken van dit concilie verrijkt. Door de publicatie van de Codex Iuris Canonici in 1983 en de Catechismus van de Katholieke Kerk in 1992 heeft hij dit concilie voltooid.

De bisschop stond ook stil bij de laatste jaren van deze paus toen deze krachtige paus een kwetsbare man was geworden. Hierover zei bisschop Van den Hende: “Maar ook in die laatste tijd getuigde Johannes Paulus van het leven en de liefde van Christus. Immers, het is alleen de Heer die de nodige kracht geeft, en geen mens -hoe zwak en beperkt ook- verliest zijn waardigheid als beeld van God. Zo getuigde Johannes Paulus tot het einde toe (met de dood voor ogen) van het leven van Christus.”

Pro Petri Sede
Een afvaardiging van Pro Petri Sede uit Oudenbosch woonde de viering bij. Rinus Bouwmeester, een van de leden van deze groep, herinnert zich Paus Johannes Paulus II als een warme persoonlijkheid. “We zijn vaak bij hem op audiëntie geweest. Door onze aanwezigheid hier willen we iets voor hem terugdoen. Voor mij was paus Johannes Paulus II een heilige, een apostel en een martelaar. Hij is een heilige die we tijdens ons leven ontmoet hebben en dat is zeer bijzonder.”

Betekenis voor Polen
Pastoor Klim onderlijnde desgevraagd de betekenis van Johannes Paulus II voor de Poolse gemeenschap. “Paus Johannes Paulus II was een grote paus. Hij is een symbool van onze natie. Vele mensen identificeren ons land met deze paus.” Niet alleen ouderen bewonderen deze paus maar ook jonge mensen. “Paus Johannes Paulus II heeft ook veel gezag onder jonge Polen. De jonge generatie noemt zich zelf JP2,” aldus Pastoor Klim.

Barbara Schippers uit Etten-Leur bevestigt dit. Deze jonge Poolse vrouw is gehuwd met een Nederlander. “Paus Johannes Paulus II is heel belangrijk voor mij. Allereerst omdat ik katholiek ben, maar ook vanwege datgene wat hij voor ons land heeft gedaan. Door zijn toedoen is het communisme afgebroken en hebben we een grote stap naar de vrijheid gezet. Wat wij nu hebben, danken we aan hem.”

 

Andere berichten